Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Vertegenwoordig je een beeldende kunstinstelling met als kernactiviteit het presenteren van hedendaagse beeldende kunst? Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk programma van 2 tot 4 jaar? Zijn je plannen vernieuwend of experimenteel van aard, is het voor een breed of juist specifiek publiek? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Kunstpodium Start

Voor startende organisaties met rechtspersoonlijkheid op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een jaarprogramma van presentaties en activiteiten.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstinstellingen van lokaal tot (inter)nationaal belang die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma, voor een divers publiek van professionals en andere geïnteresseerden.

Deze bijdrage is voor kunstpodia die het presenteren van beeldende kunst als kernactiviteit hebben. De programmering moet in een fysieke ruimte plaatsvinden.

Het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen hebben besloten om de aanvraagprocedures voor de landelijke meerjarenregelingen gelijk te laten lopen. Zo wordt het voor de aanvrager overzichtelijker. Instellingen die voor de periode 2025-2028 een meerjarenbijdrage willen ontvangen moeten begin 2024 hun aanvraag indienen. Dit geldt ook voor de regeling Programma’s Kunstpodia van het Mondriaan Fonds. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen.

Het Mondriaan Fonds wil met de regeling Programma’s Kunstpodia subsidies verstrekken aan kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Onder kunstpodia verstaat het fonds professionele hedendaagse kunstorganisaties gericht op de publieke presentatie van vernieuwende hedendaagse beeldende kunst, zonder daarmee primair een winstoogmerk of een verkoopdoel te hebben. Voornaamste doel van deze kunstpodia met rechtspersoonlijkheid is de presentatie van hedendaagse beeldende kunst in een fysieke ruimte.

Binnen deze regeling kunnen instellingen die overwegend gericht zijn op het beheer van een collectie zoals musea en archieven met een presentatiefunctie niet aanvragen. Ook organisaties zoals werkplaatsen, kunstbeurzen, galeries, manifestaties, biënnales/triënnales, online platforms en festivals kunnen niet aanvragen.

Kunstpodia met programma’s van 2 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. De meerjarenregeling kent 3 categorieën – Start, Basis en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voor wie en waarvoor / categorieën

Categorie Start

Voor startende organisaties met rechtspersoonlijkheid (dus geen individuen) die niet langer dan 5 jaar een programma van presentaties en activiteiten hebben uitgevoerd.
• Het gaat om een bijdrage van € 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.
• Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
• Een bijdrage Start kan maximaal 3 keer worden toegekend. Bijdrages uit de vorige regeling Programma’s Kunstpodia (2021-2024) worden niet meegerekend.
• Aanvragen voor de categorie Start kan in 2024 en in 2026.

Categorie Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek-inhoudelijk programma die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben uitgevoerd en daarmee een professioneel publiek trekken.
• Het gaat om een bijdrage van € 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
• Minimaal 20% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
• Aanvragen voor de categorie Basis kan alleen in 2024.

Categorie Breed

Voor professionele hedendaagse kunstorganisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
• Het gaat om een bijdrage van € 450.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
• Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
• Aanvragen voor de categorie Breed kan alleen in 2024.

Welke categorie?

De 3 categorieën hebben eigen criteria, waarbij per categorie de budgetten, maar ook de vereisten verschillen. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw kunstpodium en plannen. Het is belangrijk dat je de positie van jouw organisatie goed weet te duiden: weet wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet. Het is niet mogelijk om voor meerdere categorieën tegelijk aan te vragen.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van de aanvraag is op donderdag 1 februari 2024, vóór 16.00 uur (CET) / 11.00 uur (AST). Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Begin juli 2024 maken we de uitslag van deze aanvraagronde bekend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Voor de categorie Start zijn er 2 aanvraagrondes voor 2 jaar (1 ronde in 2024 en 1 ronde in 2026). Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia Basis en Breed kan alleen in 2024. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen.

Wil je weten hoe het zit met je lopende bijdrage Programma’s Kunstpodia of heb je andere vragen? Check de veelgestelde vragen hier.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028.

Direct aanvragen

Let op: er heeft onjuiste informatie gestaan op de website van de Herijkte richtlijn kunstenaarshonoraria van BKNL, die inmiddels is gecorrigeerd. Lees hieronder een update over het indienen van je aanvraag.

Kunstpodium Start

Voor startende organisaties met rechtspersoonlijkheid (dus geen individuen) op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal presentaties? Misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten? Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.

Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Aanvragen voor de categorie Start kan in 2024 en in 2026.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 3 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Start.

Voor wie

Voor startende organisaties op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Alleen organisaties met rechtspersoonlijkheid (dus geen individuen) kunnen aanvragen. Het Mondriaan Fonds verstaat onder startende organisaties, kunstpodia die op het moment van aanvragen niet langer dan 5 jaar een programma hebben gevoerd. Aanvragers in de categorie Start hebben een al dan niet regelmatig programma van activiteiten als tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor plannen voor een aantal presentaties gedurende 2 kalenderjaren. Met wellicht daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten. Een bijdrage in de categorie Start kan maximaal 3 keer worden toegekend.

Hoeveel

€ 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 10 (onder voorwaarde dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt)

Voorwaarden Start

 • Alleen startende organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen aanvragen.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en passen deze zo goed als mogelijk toe. Daarnaast reflecteren zij op hoe de codes tot nu toe een rol hebben gespeeld in het beleid en formuleren zij ambities voor de komende 2 jaar.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds of een van de andere Rijkscultuurfondsen, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, kan niet worden bijgedragen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sector- en koepelinstituten kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 10% van de begroting voor de structurele kosten van de organisatie moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Start

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Start.

Een bijdrage Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag gepubliceerd op de website van het Mondriaan Fonds.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Start

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Start: Douke IJsselstein, Minouche Wardenaar of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een jaarprogramma van presentaties en activiteiten.

Programmeer je al minstens 2 jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende 4 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

Minimaal 20% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Aanvragen voor de categorie Basis kan alleen in 2024.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 3 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Basis.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek-inhoudelijk programma die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben en daarmee een professioneel publiek trekken.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een artistiek-inhoudelijk programma in de komende 4 jaar, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen.

Hoeveel

€ 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 23 (onder voorwaarde dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt)

Voorwaarden Basis

 • Aanvragers hebben minstens 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag een relevant tentoonstellingsprogramma uitgevoerd.
 • Aanvragers beschikken over een actief en geïmplementeerd beleid op de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds of een van de andere Rijkscultuurfondsen, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, kan niet worden bijgedragen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sector- en koepelinstituten kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 20% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Basis

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Basis.

Een bijdrage Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen of toegekend worden binnen een andere categorie.

Voor de beoordeling van de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie wordt extern advies ingewonnen. Bij Basis en Breed worden de vooradviezen gebruikt bij de beoordeling van deze 2 criteria door de adviescommissie.

Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen of toegekend worden binnen een andere categorie.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag gepubliceerd op de website van het Mondriaan Fonds.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Basis

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Basis: Bonnie DumanawCarmen Muskee of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstinstellingen van lokaal tot (inter)nationaal belang die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma, voor een divers publiek van professionals en andere geïnteresseerden.

Heb je een doordacht artistiek-inhoudelijk breed programma? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Heb je een stevig publieksbereik voorbij het professionele publiek en de daarbij behorende (gewenste) publieksvoorzieningen? Heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie. En een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale en (inter)nationale context? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 450.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Aanvragen voor de categorie Breed kan alleen in 2024.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 3 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Breed.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstinstellingen van lokaal tot (inter)nationaal belang die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma, voor een divers publiek van professionals en andere geïnteresseerden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een doordacht artistiek-inhoudelijk programma voor de hedendaagse beeldende kunst, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma, voor een divers publiek van professionals en andere geïnteresseerden.

Hoeveel

€ 450.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 6 (onder voorwaarde dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt)

Voorwaarden Breed

 • Aanvragers moeten minstens 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag een regelmatig artistiek-inhoudelijk programma hebben uitgevoerd.
 • Aanvragers beschikken over een actief en geïmplementeerd beleid op de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds of een van de andere rijkscultuurfondsen, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, kan niet worden bijgedragen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sector- en koepelinstituten kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Breed

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Breed.

Een bijdrage Kunstpodium Breed kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen of toegekend worden binnen een andere categorie.

Voor de beoordeling van de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie wordt extern advies ingewonnen. Bij Basis en Breed worden de vooradviezen gebruikt bij de beoordeling van deze 2 criteria door de adviescommissie.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag gepubliceerd op de website van het Mondriaan Fonds.

Checklist Breed

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Breed: Bonnie DumanawCarmen Muskee, of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Bonnie Dumanaw

Carmen Muskee

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560