Curator Beschouwer

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Ben je werkzaam als curator of beschouwer en wil je onderzoek doen voor een tentoonstelling, evenement, artikel of presentatie? Bijvoorbeeld door research naar een thema of door een stage, een reis of een werkperiode in binnen- of buitenland? Wil je, kortom, aan een concreet plan werken in een begrensde periode? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Curator Beschouwer.

Kijk hier voor de mogelijkheden:

Curator Beschouwer
Deze regeling is voor curatoren en beschouwers die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Hiermee stimuleert het Mondriaan Fonds de praktijk van curatoren en beschouwers die met nieuwe visies en verhalen een sleutelrol vervullen tussen kunst en erfgoed en het publiek.

Voor wie
Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed.

Waarvoor
Het uitwerken van plannen en ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek. Bijvoorbeeld een beschouwend of theoretisch onderzoek dat inzicht geeft in specifieke ontwikkelingen in de hedendaagse kunst of een nieuwe blik geeft op een collectie. Of een (voor)onderzoek voor een tentoonstelling, manifestatie, debat, artikel of project.

Reizen
Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Hoeveel
Een bijdrage voor maximaal 12 maanden van €2.050 per maand. De looptijd van de bijdrage moet je aannemelijk maken in het werkplan.

Je kunt de bijdrage Curator Beschouwer ook samen met andere curatoren of kunstenaars aanvragen. Het gaat er dan wel om dat het gezamenlijke plan tot één resultaat leidt. Alle deelnemers vullen een eigen aanvraagformulier in: ieder wordt individueel beoordeeld.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  • Je werkt minstens 2 jaar als professioneel curator of beschouwer in de beeldende kunst of cultureel erfgoed en kunt dit aantonen met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  • Je bent artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland.
  • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
  • Je kunt de bijdrage Curator Beschouwer niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd.

  Lees alle voorwaarden van deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Curator Beschouwer. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

  • toelichting op je werk en beroepspraktijk;
  • cv;
  • werkplan.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:
  – De kwaliteit en het belang van je eerder uitgevoerde relevante activiteiten.
  – De kwaliteit van je cultureel ondernemerschap; het wordt als positief meegewogen wanneer je werkzaamheden bijdragen aan een beter begrip, bekendheid, verruiming van publieksbereik voor kunstenaars, disciplines of stromingen, collecties of onderdelen van het cultureel erfgoed.
  – De kwaliteit van het werkplan en de verwachting wat het plan voor de ontwikkeling van de hedendaagse kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland betekent en het verwachte publieksbereik.

  Een bijdrage Curator Beschouwer wordt alleen toegekend als de commissie positief adviseert over de kwaliteit van het werk in samenhang met het werkplan en deze van voldoende betekenis vindt voor de ontwikkeling en stimulering van de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.

  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen of een lagere bijdrage toegekend krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
  Beschrijf jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en jouw aandeel in de totstandkoming daarvan. Omschrijf bij een eventuele samenwerking je aandeel daarin.

  CV (max. 3 pagina’s)
  Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 2 tot 4 jaar. Denk aan relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook afgeronde studies en eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  Plan (max. 4 pagina’s)
  Licht hierin je inhoudelijke plannen toe, alsmede je doelstellingen en de manier waarop je dit plan wil verwezenlijken. Omschrijf ook de beoogde resultaten.
  Beschrijf de manier waarop je een passend publiek wilt bereiken en bij het werkproces of uitgewerkte plan wilt betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling, manifestatie, bijeenkomst of andere publieksactiviteit zijn, maar ook een website, blog, workshop of iets anders.
  Als je voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen.

  Documentatiemateriaal
  Maak een selectie van maximaal 6 van jouw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen, videofragmenten van door jou gerealiseerde projecten uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Klik hier voor de technische specificaties.

  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het documentatiemateriaal met daarin een omschrijving/bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Als je het project waarvoor je aanvraagt uitvoert met iemand anders of bij een organisatie, vragen we je de volgende aanvullende documenten te uploaden:

  Toezegging andere partij
  Een toezegging van de organisatie of toestemming van de persoon waarmee je gaat samenwerken.

  Informatie andere partij
  Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie is met een publiek programma, hebben we ook een omschrijving nodig van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen 3 jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf.

  Inhoudelijke motivatie andere partij
  Als je geselecteerd bent voor bijvoorbeeld een residency, workshop of programma, ontvangen we graag de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom je bent (voor)geselecteerd.

  Verklaring van betrokken onderwijsorganisatie
  Als je jouw project gaat uitvoeren bij een onderwijsorganisatie, upload dan een verklaring van de organisatie waaruit blijkt dat deze opleiding geen bachelor-, master- of PhD-opleiding is.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van samenwerkingspartijen
  Indien van toepassing een pdf met alle brieven waarin samenwerkingspartijen een bijdrage bevestigen.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.
  Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

  • Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
  • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.
 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Koelman of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Curator Beschouwer.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 05.10.2021