Michael Tedja

Michael Tedja heeft een multidisciplinaire praktijk die beeld en tekst samenbrengt in schilderijen en tekeningen, poëzie en installaties. Zijn werk is expressief en zit vol symboliek en autobiografische elementen en is zowel poëtisch als politiek. Michael’s werk neemt vaak de vorm aan van reeksen of series in intieme of juist monumentale formaten. Onverwachte elementen van collage en assemblage keren regelmatig terug.

Michael Tedja daagt het intellect van de bezoeker uit en roept op tot een discussie over de ontwikkeling van hedendaagse kunst in het licht van globalisatie. Voor de Prix de Rome 2023 maakt de kunstenaar 2 werken: het 60-delige schilderij How to Study the Sea Poetically en Vertical Reality, waarbij 232 schilderijen samenkomen. De schilderwerken staan op zichzelf en bevinden zich op het snijvlak van poëzie en filosofie. Ze zijn gecreëerd door de Aquaholist in het Holarium, een fictief personage en een fictieve ruimte, die de kunstenaar in 1999 creëerde.

De jury

De jury is enthousiast over de unieke visuele beeldtaal van Michael Tedja en zijn mix aan ingrediënten binnen een multi-gefacetteerde praktijk die zowel beeldende kunst als literatuur omspant. Zij spreken waardering uit voor de non-binaire positie die Michael inneemt in relatie tot artistieke identiteit. Zijn authentieke, consistente en herkenbare oeuvre omvat uiteenlopende artistieke waarden en posities, die blijvend en op een steeds uitdagende manier relevant zijn voor de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst.