Nieuws Archief

Aanvragen HR-voucher: voor het professionaliseren van je HR- en organisatiebeleid

Culturele en creatieve instellingen kunnen voor de derde en laatste keer de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een adviseur inhuren.

Organisaties kunnen een HR-voucher via het CAOP aanvragen als ze geen deel uitmaakt van de Basis Infrastructuur 2021- 2024 (BIS) en tenminste aan één van onderstaande punten voldoet:

Je kunt de HR-voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • Advies over verschillende contractvormen
  • Het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers
  • Advies over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR- beleid en HR-instrumenten
  • Advies over een sociaal veilige werkomgeving
  • Algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen
  • Creëren veilige werkomgeving (o.a. gedragscodes, gesprekvoering, signalering, etc)
  • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie
  • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Uitgangspunten derde aanvraagronde

Het aan te vragen bedrag is maximaal €20.000 inclusief btw. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling/het gezelschap waar je werkt via een specifieke regeling subsidie ontvangt van een rijkscultuurfonds (zie hierboven de specifieke regelingen bij het Mondriaan Fonds). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wacht niet te lang, want op=op.

Aanvragers uit de eerste ronde kunnen nogmaals aanvragen

Je kunt nogmaals een HR-voucher aanvragen, als je aanvraag in de eerste ronde is toegekend. Het maximaal aan te vragen bedrag was toen € 6.000. Houd er rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag deze derde ronde (€ 20.000) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag.
Als je in de tweede ronde een aanvraag hebt ingediend, kun je in deze derde ronde niet meer aanvragen.

Aanvragen

Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. Neem contact met CAOP op als je vragen hebt: 070 376 57 72 of via de mail.

Initiatiefnemers

De HR-voucher is een initiatief van de 6 rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie), en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering.