Kunst Verbinding

Organiseer je een initiatief dat publiek en beeldende kunst op een bijzondere manier bij elkaar brengt, bijvoorbeeld via een manifestatie, website, evenement of andere publieke actie? Wil je beeldende kunst presenteren binnen een andersoortige context, zoals op een popfestival? Bereiken je plannen nieuwe doelgroepen? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunst Verbinding.

Sencity Festival in Tivoli Vredenburg, 2022. CUT_ met dove performer Theo Stoop. Foto: Jessie Kamp.

Voor wie

Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven.

Waarvoor

Voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Via deze regeling kunnen organisaties en initiatieven die doelgroepen en disciplines aan elkaar koppelen een bijdrage aanvragen voor een uitzonderlijk beeldende kunstproject. Met Kunst Verbinding stimuleert het Mondriaan Fonds de verbinding van nieuwe doelgroepen met beeldende kunst door bij te dragen aan programma’s van initiatieven die niet primair bedoeld zijn voor het presenteren van beeldende kunst en die een belangrijke schakel kunnen vormen tussen beeldende kunst, makers en publiek. Doel is ook buiten het beeldende kunstcircuit publiek te bereiken voor kennismaking met beeldende kunst.

Wie komt in aanmerking

Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet allereerst op beeldende kunst gericht hoeven te zijn, maar in hun eigen omgeving wél ruimte bieden aan beeldende kunst en zo nieuw publiek verbinden met beeldende kunst.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Waarvoor?

De bijdrage kan gebruikt worden voor een activiteit op het gebied van hedendaagse beeldende kunst (projectbijdrage).

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een activiteit is maximaal 40% van de variabele projectkosten van het beeldende kunstprogramma.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Verbinding.

Nu aanvragen

Voorwaarden

  • Je bent een rechtspersoon of een collectief van rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die mede het organiseren van evenementen als doel heeft.
  • Je bent gevestigd in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Je vertegenwoordigt geen museum of kunstpodium.
  • Culturele en niet-culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips). Culturele instellingen onderschrijven daarnaast nog de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Wanneer een kunstenaar betrokken is bij de aanvraag, dan moet deze artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid ingebed zijn in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.* Organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed niet als kernactiviteit hebben, kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de bijdrage Kunst Verbinding.

*NB De Richtlijn Kunstenaarshonorarium is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Verbinding.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Mirthe Wacki

Tessa Ebbers

Iris van Hest