Kunstenaarshonorarium

Organiseer je als beeldende kunstinstelling een tentoonstelling en wil je een tegemoetkoming in de kosten voor het kunstenaarshonorarium? En pas je de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toe? Misschien kom je in aanmerking voor Kunstenaarshonorarium.

Het Mondriaan Fonds heeft van het ministerie van OCW budget ontvangen om de regeling Kunstenaarshonorarium tijdelijk te continueren in 2023 en 2024. Daarnaast heeft OCW extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van fair pay vanaf 2025. Daarmee kan ook de regeling Kunstenaarshonorarium worden verlengd.

 

Lilly van der Stokker, Dakterras met Bubbelbad, 2021. Foto: Gert Jan van Rooij

Voor wie

Beeldende kunstinstellingen die zonder verkoopdoel hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed tentoonstellen van kunstenaars.

Waarvoor

Voor het kunstenaarshonorarium: de vergoeding aan de kunstenaar voor werkzaamheden aan een tentoonstelling.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage stellen we per aanvraag vast.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Op 1 juli 2024 wordt de regeling Kunstenaarshonorarium aanpast. Ben je bezig met een aanvraag? Houd er rekening mee dat de regeling op donderdag 27 juni om 16:00 uur tijdelijk sluit en de huidige aanvraagformulieren komen te vervallen. Dien je aanvraag daarom vóór 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST) op 27 juni in of sla het formulier op als pdf. Vanaf 1 juli, 12:00 uur (CEST) / 06:00 uur (AST) kun je weer aanvragen voor deze regeling met het nieuwe formulier.

Wie komt in aanmerking

De regeling is bedoeld voor beeldende kunstinstellingen die zonder verkoopdoel hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed tentoonstellen van kunstenaars uit binnen- of buitenland.

Met deze regeling wil het Mondriaan Fonds beeldende kunstinstellingen stimuleren de richtlijn kunstenaarshonoraria toe te passen.

De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code voor een eerlijke beloning. Onderschrijven van de code is een voorwaarde voor ondersteuning voor alle culturele instellingen vanaf 2021. Hetzelfde geldt voor de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Waarvoor?

• Het maken van nieuw werk voor een tentoonstelling of evenement.
• Aanpassen van bestaand werk.
• Werkzaamheden in het verlengde van het vervaardigen van werk.
• Het leveren van bestaand werk (in bezit van de kunstenaar(s)) voor een tentoonstelling.

Voor werkzaamheden voor een evenement of tentoonstelling geldt een variabele beloning die overeenkomt met het salaris (inclusief vakantiegeld en opslag voor werkgeverslasten) van een medewerker in dienst van de kunstinstelling met vergelijkbare taken.

Deze bijdrage is bedoeld voor het kunstenaarshonorarium: de vergoeding aan de kunstenaar voor werkzaamheden aan een tentoonstelling. Het gaat hier niet om een (on)kostenvergoeding, zoals materiaalkosten, productiekosten, transportkosten en reiskosten.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage stellen we per aanvraag vast. Een bijdrage wordt verstrekt als de hoogte van het honorarium minimaal 100% van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt. De maximale bijdrage is 50% van het normbedrag (exclusief btw) in de richtlijn kunstenaarshonoraria.

De bedragen in de richtlijn gelden voor kunstinstellingen met een jaarlijkse omzet tot € 500.000. Musea en presentatie-instellingen met een omzet van € 500.000 en meer worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen.

Let op: De Richtlijn Kunstenaarshonorarium is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025.

Richtlijn kunstenaarshonoraria

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag indienen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds, tot het budget voor de regeling is uitgeput. Op de website kun je een account aanvragen dat je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 2 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaarshonorarium.

Op 1 juli 2024 wordt de regeling Kunstenaarshonorarium aanpast. Ben je bezig met een aanvraag? Houd er rekening mee dat de regeling op donderdag 27 juni om 16:00 uur tijdelijk sluit en de huidige aanvraagformulieren komen te vervallen. Dien je aanvraag daarom vóór 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST) op 27 juni in of sla het formulier op als pdf. Vanaf 1 juli, 12:00 uur (CEST) / 06:00 uur (AST) kun je weer aanvragen voor deze regeling met het nieuwe formulier.

Voorwaarden

Een bijdrage wordt verstrekt:

  • Als de aanvrager een in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk gevestigde publiekstoegankelijke beeldende kunstinstelling is die als kernactiviteit heeft hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel tentoon te stellen.
  • Als de beeldende kunstinstelling de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepast en daarvoor een verklaring ondertekent, en deze ook door de kunstenaar(s) laat ondertekenen. Vanaf 1 januari 2025 geldt de herijkte richtlijn kunstenaarshonoraria: www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl.
  • Wanneer de kunstenaar die het honorarium ontvangt ten minste in het bezit is van een bachelor beeldende kunst diploma óf 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkt.
  • Als de hoogte van het honorarium minimaal gelijk is aan het voorgestelde bedrag in de richtlijn.
  • Wanneer de aanvraag minimaal 2 maanden voor aanvang van de tentoonstelling is ingediend.
  • Wanneer de tentoonstelling binnen 12 maanden na de aanvraag opent voor publiek.
  • Wanneer je de facturen van de beeldend kunstenaar(s) binnen 1 maand na factuurdatum betaalt.
  • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  • Een aanvraag voor een bijdrage van minder dan €100 wordt niet in behandeling genomen.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan beoordelen medewerkers of er sprake is van een beeldende kunstinstelling die de richtlijn toepast en op welke manier. De aanvraag wordt niet inhoudelijk getoetst.

Een bijdrage Kunstenaarshonorarium kan alleen worden toegekend als de aanvraag voldoet aan alle genoemde bepalingen.

Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle positieve adviezen kunnen honoreren. Het fondsbureau zal de positieve adviezen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Tessa Ebbers