KunstKoopregeling

Wil je particuliere kopers de mogelijkheid bieden kunst op afbetaling te kopen, zonder dat ze rente hoeven te betalen? Misschien komt je galerie in aanmerking voor deelname aan de KunstKoopregeling.

Voor wie

In Nederland gevestigde galeries.

Waarvoor

Galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Wie komt in aanmerking

In Nederland gevestigde galeries die op dit moment niet deelnemen aan de KunstKoop.

Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief hoogwaardige hedendaagse beeldende kunst bevorderen.

Waarvoor?

Galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening.

Hoeveel?

Voor galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop wordt een rentebudget gereserveerd. Dit is het maximale bedrag dat het Mondriaan Fonds voor een galerie reserveert voor het betalen van de rente die Santander Consumer Finance het fonds in rekening brengt voor KunstKoopleningen die via de desbetreffende galerie zijn afgesloten.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De volgende aanvraagronde is in 2023. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling KunstKoopregeling.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toelaten tot de KunstKoop. Zij beoordeelt of de galerie voldoet aan de eisen van professionaliteit en kwaliteit.

Toelating tot de KunstKoop kan alleen plaatsvinden als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een in Nederland gevestigde (online) galerie die minimaal een jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig heeft gefunctioneerd.
  • Onder een galerie wordt verstaan een professionele en economisch zelfstandig functionerende organisatie met een voor publiek vrij toegankelijke ruimte, waar wisselende (online) tentoonstellingen plaatsvinden. Het voornaamste doel is het organiseren van verkooptentoonstellingen en het verkopen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars of vormgevers die niet eerder door derden zijn verhandeld. Kunstuitlenen, semi-overheidsinstellingen en andere gesubsidieerde instellingen kunnen geen aanvraag indienen. De galerie heeft minstens 6 wisselende tentoonstellingen per jaar.
  • Is minstens gemiddeld 15 uur per week geopend voor publiek.
  • De galerie die langer dan 3 jaar bestaat heeft in het jaar voorafgaand aan het moment van aanvraag uit (bemiddeling bij) verkoop van kunstwerken aantoonbaar (aan de hand van een betrouwbaar extern rapport) een handelsomzet (totale omzet uit de verkoop) van minimaal € 35.000 per jaar (inclusief btw) gerealiseerd. Voor galeries die korter dan 3 jaar bestaan geldt minimaal € 20.000 per jaar (inclusief btw).

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Carmen Muskee

Kalender