Art Fair Internationaal

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan voor kunst(boeken)beurzen wordt de toekenning pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat de beurs met zekerheid plaatsvindt. Deze bevestiging ontvangen wij niet eerder dan vier weken voor aanvang. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land. Toegekende presentatiekosten worden maximaal 12 maanden gereserveerd. De betaling van de bijdrage aan presentatiekosten vindt niet eerder dan 4 en uiterlijk 2 weken voor de openingsdatum van de presentatie plaats. Deze maatregel heeft geen invloed op de betaling van toegekende productiekosten.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Neem je deel aan een internationale kunstbeurs of kunstboekenbeurs? Wil je in het buitenland werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland presenteren of publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Art Fair Internationaal.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Art Fair Internationaal
Met Art Fair Internationaal wil het Mondriaan Fonds de internationale positie versterken van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland, de bekendheid vergroten en de waardering versterken.

Voor wie
Nederlandse en buitenlandse galeries, buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang en Nederlandse uitgevers van publicaties.

Hoe en wanneer aanvragen
Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Bekijk hieronder de mogelijkheden:

 • Art Fair Internationaal voor galeries

  Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

  • Waarvoor      
   • standhuur voor deelname aan een kunstbeurs met beeldende kunst uit Nederland*;
   • kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk in een aparte sectie op een kunstbeurs, zoals transport etc.;
   • productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs.

   *Het Mondriaan Fonds stelt een lijst vast van kunstbeurzen met internationale uitstraling. Deze lijst wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld, inspelend op de actualiteit. Aanvragen gericht op een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.
   Klik hier voor de vastgestelde lijst van beurzen.

  • Hoeveel

   Deelname Kunstbeurs
   De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland.
   Maximaal € 10.000

   -Standhuur:
   Minder dan € 20.000: maximale bijdrage € 5.250
   € 20.000 tot 30.000: maximale bijdrage € 7.500
   Meer dan € 30.000: maximale bijdrage € 10.000

   -Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars:
   Meer dan 60%: 80% van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage
   25% tot 60%: 50% van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag
   Minder dan 25%: geen bijdrage mogelijk

   Presentatie Art Fair op een aparte sectie
   Een bijdrage kan worden aangevraagd voor volledige kosten van transport, voor verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar. Daarnaast voor maximaal 50% van de productiekosten van het werk.

  • Voorwaarden bij deze regeling

   -als galerie kun je een bijdrage aanvragen voor de standhuur;
   -wanneer je op uitnodiging van de beurs in een tweede stand in een aparte sectie van de kunstbeurs werk van kunstenaars uit Nederland laat zien, kun je een bijdrage vragen voor kosten van transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar, van wie de aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

   Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de kunstbeurs of de galerie een bijdrage van maximaal 50% van de productiekosten aanvragen onder de volgende voorwaarden:
   -In de begroting moet een reële vergoeding voor de kunstenaar zijn opgenomen;

   En voor de professionele status van de kunstenaar geldt:
   -werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
   -heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
   -werkt ten minste 3 jaar als professioneel beeldend kunstenaar.

   Lees alle voorwaarden van deze regeling.

   Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds

  • Beoordeling

   De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

   Wanneer je bent toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst en werk toont in een stand, wordt de bijdrage in de standhuur direct toegekend, zolang deze voldoet aan de voorwaarden. Als je wilt deelnemen aan een beurs die niet op deze lijst staat, vragen we je om je deelname aan deze beurs goed te onderbouwen.

   De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

   • informatie over de kunstbeurs;
   • informatie over je praktijk als galerist;
   • plan met een inhoudelijke motivering en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt;
   • cv van de kunstenaar(s)
   • visueel documentatiemateriaal (wanneer wordt aangevraagd voor productie van nieuw werk)

   Lees in de checklist de uitleg over de benodigde informatie.

   Bij de beoordeling van een aanvraag voor presentatie van bestaand werk geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

   De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

   • het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de mate van aandacht in relevante media;
   • je eigen motivatie als galerist voor deelname aan deze beurs;
   • de kwaliteit van je werkplan en de manier waarop je een publiek bereikt en aan je bindt;
   • de kwaliteit van het te tonen werk.

   Bij de beoordeling van een aanvraag voor de productie van nieuw werk weegt de adviescommissie onderstaande criteria:

   • het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de mate van aandacht in relevante media;
   • de reputatie van de curator;
   • de kwaliteit van het werkplan, met nadruk op de wijze waarop de galerie of beurs het nieuwe werk presenteert;
   • de kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre, de ontwikkeling daarvan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap.

   Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

   Een bijdrage voor beurzen die niet op de lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.

   Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag die wel positief beoordeeld is, helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

  • Checklist

   Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

   Aanvraag voor standhuur kunstbeurs
   -kopie van toelatings- dan wel aanvraagbewijs voor de beurs met vermelding van standoppervlak;
   -werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar);
   -kopie van offerte van de beursorganisatie met kale huurprijs per vierkante meter;
   -motivering voor deelname aan de beurs indien deze niet op de lijst van internationaal belangrijke beurzen staat (zie *).

   *Het Mondriaan Fonds stelt een lijst kunstbeurzen en een lijst kunstboekenbeurzen met internationale uitstraling vast. Aanvragen voor een bijdrage voor deelname aan een (kunst)boekenbeurs die niet op deze lijst voorkomt worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. Klik hier voor de vastgestelde lijst kunst(boeken)beurzen.

   Aanvraag voor presentatie kunstbeurs
   -kopie van toezegging van de beurs;
   -cv van de kunstenaar(s);
   -cv van de curator;
   -werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar);

   Aanvraag voor productie van nieuw werk
   -kopie van toezegging van de beurs;
   -cv van de kunstenaar;
   -cv van de curator;
   -visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar;
   -toelichting op het werk;
   -werkplan, inclusief toelichting hoe een passend publiek wordt bereikt;
   -een dekkende begroting, inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar.

 • Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

  Buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang kunnen een bijdrage ontvangen voor het uitlichten van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

  • Waarvoor
   • kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk op kunstbeurzen in een aparte sectie;
   • productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie.
  • Hoeveel

   De volledige kosten van transport, voor verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de kunstenaar(s) voor wie de aanvraag geldt. Maximaal 50% van de productiekosten van het werk.

  • Voorwaarden bij deze regeling

   -Wanneer je Nederlandse kunstenaars uitnodigt voor een aparte sectie van je kunstbeurs, kun je een bijdrage vragen voor kosten van transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

   Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de kunstbeurs of de galerie een bijdrage van maximaal 50% van de productiekosten aanvragen onder de volgende voorwaarden:
   -In de begroting moet een reële vergoeding voor de kunstenaar zijn opgenomen;

   En voor de professionele status van de kunstenaar geldt:
   -werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
   -heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
   -werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.

   Lees alle voorwaarden van deze regeling.

   Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

  • Beoordeling

   De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

   De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

   • informatie over de kunstbeurs;
   • plan met een inhoudelijke motivering en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt;
   • cv van de kunstenaar(s)
   • visueel documentatiemateriaal (wanneer wordt aangevraagd voor productie van nieuw werk)

   Lees in de checklist de uitleg over de benodigde informatie.

   Bij de beoordeling van een aanvraag voor presentatie van bestaand werk geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

   • het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media;
   • je motivatie voor deelname aan deze beurs;
   • de kwaliteit van je werkplan en de manier waarop je een publiek bereikt en aan je bindt;
   • de kwaliteit van het te tonen werk.

   Bij de beoordeling van een aanvraag voor de productie van nieuw werk weegt de adviescommissie onderstaande criteria:

   • het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media;
   • de reputatie van de curator;
   • de kwaliteit van het werkplan, met nadruk op de wijze waarop de galerie of beurs het nieuwe werk presenteert;
   • de kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre, de ontwikkeling daarvan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap.

   Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

   Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

  • Checklist

   Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

   Aanvraag voor presentatie kunstbeurs
   -kopie van toezegging van de beurs;
   -cv van de kunstenaar(s);
   -cv van de curator;
   -werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar);

   Aanvraag voor productie van nieuw werk
   -kopie van toezegging van de beurs;
   -cv van de kunstenaar;
   -cv van de curator;
   -visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar;
   -toelichting op het werk;
   -werkplan, inclusief toelichting hoe een passend publiek wordt bereikt;
   -een dekkende begroting, inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar.

 • Art Fair Internationaal voor uitgevers

  Uitgevers die deelnemen aan een kunstbeurs of kunstboekenbeurs in het buitenland kunnen een bijdrage ontvangen voor het presenteren van publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

  • Waarvoor

   Kosten voor deelname aan kunstboekenbeurzen met publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland, zoals standhuur en reis- en transportkosten*.

   *Het Mondriaan Fonds stelt een lijst kunstboekenbeurzen met internationale uitstraling vast. Deze lijst wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld, inspelend op de actualiteit. Aanvragen voor een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.
   Klik hier voor de vastgestelde lijst van beurzen

  • Hoeveel

   De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het percentage getoonde publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.
   €1.500 tot € 3.000 (zie voorwaarden).

  • Voorwaarden
   • Aanvragen kan voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals standhuur en reis- en transportkosten.
   • Wanneer meer dan 50% van de getoonde publicaties gaat over werk van beeldend kunstenaars uit Nederland of over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is de bijdrage € 3.000.
   • Wanneer tussen de 25% en 50% van de getoonde publicaties gaat over werk van beeldend kunstenaars uit Nederland of over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is de bijdrage € 1.500.
   • Wanneer minder dan 25% van de getoonde publicaties gaat over het werk van beeldend kunstenaars uit Nederland of hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk.

   Lees alle voorwaarden van deze regeling.

   Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

  • Beoordeling

   De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

   De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

   • informatie over je praktijk als uitgever;
   • informatie over de kunstboekenbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel;
   • plan met motivering van voorgestelde presentatie, de lijst te presenteren publicaties, een toelichting op het bereiken van passend publiek en hoe je dit aan je bindt.

   Lees in de checklist meer over de benodigde informatie.

   Bij de beoordeling van de aanvraag voor deelname aan een kunstboekenbeurs geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en of de internationale positie ervan wordt versterkt.

   De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

   • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals zichtbaar in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media;
   • Je eigen motivatie als uitgever voor deelname aan deze beurs;
   • De kwaliteit van de te tonen publicaties;
   • De kwaliteit van het werkplan, met name de wijze waarop je een passend publiek bereikt en aan je bindt.

   Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

   Een bijdrage voor beurzen die niet op de lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.

   Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te heven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

    

  • Checklist

   Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

   Aanvraag voor standhuur boekenbeurs
   -kopie van toelatings- dan wel aanvraagbewijs voor de beurs;
   -informatie over je uitgeverij;
   -informatie over de kunstboekenbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel;
   -motivatie voor deelname aan de beurs;
   -werkplan met motivering van voorgestelde presentatie, plus toelichting over hoe je een passend publiek bereikt en aan je bindt.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Voor vragen neem contact op met de contactpersonen van deze regeling: Fenna Lampe (020-5231506), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of bel het algemene nummer (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Art Fair Internationaal.

laatste wijziging: 23.12.2020