Art Fair Internationaal

Neem je deel aan een internationale kunstbeurs of kunstboekenbeurs? Wil je in het buitenland werk van levende beeldend kunstenaars uit of publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk presenteren? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Art Fair Internationaal.

Art Antwerp. Foto: Ron Mandos

Art Fair Internationaal voor galeries

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries.

Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

Voor buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang.

Art Fair Internationaal voor uitgevers

Voor uitgevers die deelnemen aan een kunstbeurs of kunstboekenbeurs in het buitenland.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Met Art Fair Internationaal wil het Mondriaan Fonds de internationale positie van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken, en de bekendheid hiervan en waardering hiervoor vergroten.

Voor wie

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries, buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang en Nederlandse uitgevers van publicaties.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen.

Als de beurs waarvoor je aanvraag op de vastgestelde lijst van kunstbeurzen staat dan kan je tot 6 weken voor opening aanvragen. Staat de kunstbeurs niet op de vastgestelde lijst? Houd dan rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Art Fair Internationaal.

Direct aanvragen

Gallery Fair Practice Code

Per juli 2023 geldt de Gallery Fair Practice Code voor galeries die aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) ontwikkelde het Mondriaan Fonds deze code zodat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt. Voor galeries die een bijdrage aanvragen bij de regeling Art Fair Internationaal geldt dat zij de Gallery Fair Practice Code moeten ondertekenen, actief toepassen en uitleggen. Hierbij geldt het principe pas toe én leg uit. De galeries worden geacht de code integraal op een zichtbare plek op hun website te publiceren, met de verklaring dat ze de code onderschrijven.

Art Fair Internationaal voor galeries

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

 • Standhuur voor deelname aan een kunstbeurs met beeldende kunst uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.*

Toon je naast een primaire stand op uitnodiging van de beurs ook nog werk in een aparte sectie dan is het mogelijk om aan te vragen voor:

 • Kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk in een aparte sectie op een kunstbeurs, zoals transport, verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar of;
 • Productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs.

*Aanvragen voor een kunstbeurs die niet op de vastgestelde lijst van kunstbeurzen staat, worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

Wanneer de beurs op de door het Mondriaan Fonds vastgestelde lijst van internationale kunstbeurzen staat, dan hanteert het Mondriaan Fonds een vereenvoudigde beoordelingsprocedure.  Ieder kwartaal worden mogelijk nieuwe beurzen toegevoegd. Dit gebeurt nadat een of meerdere commissies tenminste 2 keer een aanvraag voor een bepaalde kunstbeurs positief heeft beoordeeld. Op 1 januari worden kunstbeurzen mogelijk verwijderd van de lijst als 2 jaar achter elkaar geen enkele aanvraag is binnengekomen en is gehonoreerd voor de betreffende kunstbeurs.

Hoeveel

Voorwaarden Art Fair Internationaal voor galeries

 • Galeries moeten de Gallery Fair Practice Code ondertekenen, actief toepassen en uitleggen. Hierbij geldt het principe pas toe én leg uit. De galeries worden geacht de code integraal op een zichtbare plek op hun website te publiceren, met de verklaring dat ze de code onderschrijven.
 • Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur, niet voor inrichtingskosten, BTW of andere kosten.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en professioneel ingebed in de beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. De volgende berekening wordt toegepast:
  • Standhuur

   • minder dan € 20.000: maximale bijdrage € 5.250;
   • € 20.000 tot € 30.000: maximale bijdrage € 7.500;
   • meer dan € 30.000: maximale bijdrage € 10.000.
  • Percentage getoonde werk van kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk

   • meer dan 60%: 80% van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage;
   • 25% tot 60%: 50% van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag;
   • minder dan 25%: geen bijdrage mogelijk.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.
 • Wanneer een galerie op uitnodiging van de beurs in een tweede stand in een aparte sectie van de beurs werk van kunstenaars uit Nederland laat zien, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten voor transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

Voor een tweede presentatie in een aparte sectie kan voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal wordt gemaakt een bijdrage aangevraagd worden door de galerie. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage voor de productie van nieuw werk kan alleen worden toegekend als het werk op een bijzondere sectie wordt getoond, buiten de stand van een galerie.
 • Maximaal 50% van de productiekosten van nieuw werk komen in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen. Deze vergoeding wordt als onderdeel van de productiekosten beschouwd, maar moet door de aanvrager betaald worden.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek actief en professioneel ingebed in de beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

Beoordeling Art Fair Internationaal voor galeries

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal.

Wanneer je bent toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst en werk toont in een stand, wordt de bijdrage in de standhuur direct toegekend, zolang deze voldoet aan de voorwaarden, tenminste 6 weken voor het begin van de kunstbeurs is aangevraagd en er voldoende budget beschikbaar is. Als je wilt deelnemen aan een beurs die niet op deze lijst staat, vragen we je om je deelname aan deze beurs goed te onderbouwen. Staat de kunstbeurs niet op de vastgestelde lijst? Dan vragen wij je tenminste 3 maanden voor het evenement de volledige aanvraag ingediend.

Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Een bijdrage voor beurzen die niet op de vastgestelde lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de onderstaande criteria.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Art Fair Internationaal voor galeries

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

Buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang kunnen een bijdrage ontvangen voor het uitlichten van levende beeldend kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

 • Kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk op kunstbeurzen in een aparte sectie.
 • Productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie.

Hoeveel

De volledige kosten van transport, voor verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de kunstenaar(s) voor wie de aanvraag geldt. Maximaal 50% van de productiekosten van het werk.

Voorwaarden voor buitenlandse kunstbeurzen

 • Wanneer een buitenlandse kunstbeurs kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk uitnodigt voor een aparte sectie van de kunstbeurs, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten van transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de kunstbeurs een bijdrage aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • In de begroting moet een reële vergoeding voor de kunstenaar zijn opgenomen.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal.

Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist voor buitenlandse kunstbeurzen

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Art Fair Internationaal voor uitgevers

Uitgevers die deelnemen aan een kunstbeurs of kunstboekenbeurs in het buitenland kunnen een bijdrage ontvangen voor het presenteren van publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

Kosten voor deelname aan kunstboekenbeurzen met publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals standhuur en reis- en transportkosten*. 

*Aanvragen voor een kunstbeurs die niet op de vastgestelde lijst van kunstbeurzen staat, worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. 

Wanneer de beurs op de door het Mondriaan Fonds vastgestelde lijst van internationale kunstbeurzen staat, dan kan de aanvraag via een vereenvoudigde beoordelingsprocedure door het Mondriaan Fonds worden bekeken. Ieder kwartaal worden mogelijk nieuwe beurzen toegevoegd. Dit gebeurt nadat een of meerdere commissies tenminste 2 keer een aanvraag voor een bepaalde kunstbeurs positief heeft beoordeeld. Op 1 januari worden kunstbeurzen mogelijk verwijderd van de lijst als 2 jaar achter elkaar geen enkele aanvraag positief werd beoordeeld voor de betreffende kunstbeurs.    

Zie de lijst hieronder.

 • Aanvragen voor kunstboekenbeurzen die op de vaste lijst staan worden direct toegekend mits deze voldoen aan de voorwaarden van Art Fair Internationaal, tenminste 6 weken voor het begin van de kunstbeurs is aangevraagd en er voldoende budget beschikbaar is. Alle andere aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. Om die reden vragen wij je om de volledige aanvraag tenminste 3 maanden van tevoren in te dienen.  
 • Alle andere aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. 

Hoeveel

De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het percentage getoonde publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
€1.500 tot € 3.000 (zie voorwaarden hieronder).

Voorwaarden voor uitgevers

 • Uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals de standhuur en reis- en transportkosten, maar niet voor inrichtingskosten, reguliere kosten van een uitgeverij en BTW. 
 • Wanneer meer dan 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de bijdrage € 3.000. 
 • Wanneer tussen de 25% en 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de financiële ondersteuning € 1.500. 
 • Wanneer minder dan 25% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk. 
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid.  

Ieder kwartaal worden mogelijk nieuwe beurzen toegevoegd. Dit gebeurt nadat een of meerdere commissies tenminste 2 keer een aanvraag voor een bepaalde kunstbeurs positief heeft beoordeeld. Op 1 januari worden kunstbeurzen mogelijk verwijderd van de lijst als 2 jaar achter elkaar geen enkele aanvraag positief werd beoordeeld voor de betreffende kunstbeurs. 

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt. 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist voor uitgevers

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Veysel Yuce

Heleen de Hoog