Art Fair Internationaal

Neem je deel aan een internationale kunstbeurs of kunstboekenbeurs? Wil je in het buitenland werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland presenteren of publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Art Fair Internationaal.

Rutger Brandt Gallery en Elizabeth Houston Gallery naar UNTITLED, ART San Francisco

Art Fair Internationaal voor galeries

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries.

Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

Voor buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang.

Art Fair Internationaal voor uitgevers

Voor uitgevers die deelnemen aan een kunstbeurs of kunstboekenbeurs in het buitenland.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Met Art Fair Internationaal wil het Mondriaan Fonds de internationale positie versterken van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland, de bekendheid vergroten en de waardering versterken.

Voor wie

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries, buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang en Nederlandse uitgevers van publicaties.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Art Fair Internationaal.

Direct aanvragen

Art Fair Internationaal voor galeries

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Waarvoor

 • Standhuur voor deelname aan een kunstbeurs met beeldende kunst uit Nederland.*
 • Kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk in een aparte sectie op een kunstbeurs, zoals transport etc.
 • Productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs.

*Het Mondriaan Fonds stelt een lijst vast van kunstbeurzen met internationale uitstraling. Deze lijst wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld, inspelend op de actualiteit. Aanvragen gericht op een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

Het Mondriaan Fonds heeft na advies van een commissie van deskundigen een lijst kunstbeurzen samengesteld met internationale uitstraling. Als een galerie is toegelaten voor deelname aan één van deze beurzen en bestaand werk toont in een stand, wordt de aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de voorwaarden van Art Fair Internationaal.

Het gaat om de volgende kunstbeurzen: Art Basel (Bazel), Art Basel (Miami), Art Basel (Hong Kong), Liste (Bazel), Frieze Art Fair (Londen) Frieze Art Fair (New York), ARCO (Madrid), LOOP (Barcelona), Art Berlin (voorheen abc, Berlijn), ARTBO (Bogotá), The Independent (New York), Independent (Brussel), The Armory Show (New York), FIAC (Parijs), Paris Photo (Parijs), Paris Photo (New York), Artissima (Turijn), ZONA MACO (Mexico Stad), Art Cologne (Keulen), Art Brussels (Brussel), Art Dubai (Dubai) en FNB Joburg Art Fair (Johannesburg).

Deze lijst van kunstbeurzen wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld zodat er kan worden ingespeeld op de actualiteit.

Hoeveel

De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland. Maximaal € 10.000

 • Standhuur:
  • Minder dan € 20.000: maximale bijdrage € 5.250
  • € 20.000 tot 30.000: maximale bijdrage € 7.500
  • Meer dan € 30.000: maximale bijdrage € 10.000
 • Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars:
  • Meer dan 60%: 80% van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage.
  • 25% tot 60%: 50% van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag.
  • Minder dan 25%: geen bijdrage mogelijk.

Een bijdrage kan worden aangevraagd voor volledige kosten van transport, voor verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar. Daarnaast voor maximaal 50% van de productiekosten van het werk.

Voorwaarden Art Fair Internationaal voor galeries

 • Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur, niet voor inrichtingskosten, BTW of andere kosten.
 • De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland. De volgende berekening wordt toegepast:
  Standhuur:
  -minder dan € 20.000: maximale bijdrage € 5.250;
  -€ 20.000 tot € 30.000: maximale bijdrage € 7.500;
  -meer dan € 30.000: maximale bijdrage € 10.000.
  Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars:
  -meer dan 60%: tachtig procent van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage;
  -33% tot 60%: vijftig procent van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag;
  -minder dan 33%: geen bijdrage mogelijk.
 • Wanneer een galerie op uitnodiging van de beurs in een tweede stand in een aparte sectie van de beurs werk van kunstenaars uit Nederland laat zien, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten voor transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de galerie een bijdrage aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage voor de productie van nieuw werk kan alleen worden toegekend als het werk op een bijzondere sectie wordt getoond, buiten de stand van een galerie.
 • Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen. Deze vergoeding wordt als onderdeel van de productiekosten beschouwd, maar moet door de aanvrager betaald worden.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

Beoordeling Art Fair Internationaal voor galeries

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal.

Wanneer je bent toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst en werk toont in een stand, wordt de bijdrage in de standhuur direct toegekend, zolang deze voldoet aan de voorwaarden. Als je wilt deelnemen aan een beurs die niet op deze lijst staat, vragen we je om je deelname aan deze beurs goed te onderbouwen.

Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Een bijdrage voor beurzen die niet op de vastgestelde lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag die wel positief beoordeeld is, helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Informatie over de kunstbeurs.
 • Informatie over je praktijk als galerist.
 • Plan met een inhoudelijke motivering en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt.
 • Cv van de kunstenaar(s).
 • Visueel documentatiemateriaal (wanneer wordt aangevraagd voor productie van nieuw werk).

Bij de beoordeling van een aanvraag voor presentatie van bestaand werk geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

 • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de mate van aandacht in relevante media.
 • Je eigen motivatie als galerist voor deelname aan deze beurs.
 • De kwaliteit van je werkplan en de manier waarop je een publiek bereikt en aan je bindt.
 • De kwaliteit van het te tonen werk.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor de productie van nieuw werk weegt de adviescommissie onderstaande criteria:

 • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de mate van aandacht in relevante media.
 • De reputatie van de curator.
 • De kwaliteit van het werkplan, met nadruk op de wijze waarop de galerie of beurs het nieuwe werk presenteert.
 • De kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre, de ontwikkeling daarvan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap.

Checklist Art Fair Internationaal voor galeries

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

 • Kopie van toelatings- dan wel aanvraagbewijs voor de beurs met vermelding van standoppervlak.
 • Werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
 • Kopie van offerte van de beursorganisatie met kale huurprijs per vierkante meter.
 • Motivering voor deelname aan de beurs indien deze niet op de lijst* van internationaal belangrijke beurzen staat.

*Het Mondriaan Fonds stelt een lijst kunstbeurzen en een lijst kunstboekenbeurzen met internationale uitstraling vast. Aanvragen voor een bijdrage voor deelname aan een (kunst)boekenbeurs die niet op deze lijst voorkomt worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. De lijst vind je onder het kopje ‘waarvoor’.

 • Kopie van toezegging van de beurs.
 • Cv van de kunstenaar(s).
 • Cv van de curator.
 • Werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
 • Kopie van toezegging van de beurs.
 • Cv van de kunstenaar.
 • Cv van de curator.
 • Visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar.
 • Toelichting op het werk.
 • Werkplan, inclusief toelichting hoe een passend publiek wordt bereikt.
 • Een dekkende begroting, inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

Buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang kunnen een bijdrage ontvangen voor het uitlichten van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Waarvoor

 • Kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk op kunstbeurzen in een aparte sectie.
 • Productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie.

Hoeveel

De volledige kosten van transport, voor verzekering van het werk en voor reis- en verblijfkosten van de kunstenaar(s) voor wie de aanvraag geldt. Maximaal 50% van de productiekosten van het werk.

Voorwaarden bij Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

 • Wanneer een buitenlandse kunstbeurs Nederlandse kunstenaars uitnodigt voor een aparte sectie van de kunstbeurs, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten van transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de kunstbeurs een bijdrage aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • In de begroting moet een reële vergoeding voor de kunstenaar zijn opgenomen.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal.

Een bijdrage Art Fair Internationaal wordt toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Informatie over de kunstbeurs.
 • Plan met een inhoudelijke motivering en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt.
 • Cv van de kunstenaar(s).
 • Visueel documentatiemateriaal (wanneer wordt aangevraagd voor productie van nieuw werk).

Lees in de checklist de uitleg over de benodigde informatie.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor presentatie van bestaand werk geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

 • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media.
 • Je motivatie voor deelname aan deze beurs.
 • De kwaliteit van je werkplan en de manier waarop je een publiek bereikt en aan je bindt.
 • De kwaliteit van het te tonen werk.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor de productie van nieuw werk weegt de adviescommissie onderstaande criteria:

 • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals blijkt uit de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media.
 • De reputatie van de curator.
 • De kwaliteit van het werkplan, met nadruk op de wijze waarop de galerie of beurs het nieuwe werk presenteert.
 • De kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre, de ontwikkeling daarvan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap.

Checklist Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

 • Kopie van toezegging van de beurs.
 • Cv van de kunstenaar(s).
 • Cv van de curator.
 • Werkplan met schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand, namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen, en percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
 • Kopie van toezegging van de beurs.
 • Cv van de kunstenaar.
 • Cv van de curator.
 • Visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar.
 • Toelichting op het werk.
 • Werkplan, inclusief toelichting hoe een passend publiek wordt bereikt.
 • Een dekkende begroting, inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Art Fair Internationaal voor uitgevers

Uitgevers die deelnemen aan een kunstbeurs of kunstboekenbeurs in het buitenland kunnen een bijdrage ontvangen voor het presenteren van publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Waarvoor

Kosten voor deelname aan kunstboekenbeurzen met publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland, zoals standhuur en reis- en transportkosten*.

*Het Mondriaan Fonds stelt een lijst kunstboekenbeurzen met internationale uitstraling vast. Deze lijst wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld, inspelend op de actualiteit. Zie lijst hieronder. Aanvragen voor een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

Het Mondriaan Fonds heeft na advies van een commissie van deskundigen een lijst met kunstboekenbeurzen samengesteld met internationale uitstraling. Als een uitgever is toegelaten voor deelname aan één van deze beurzen wordt de aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de voorwaarden van Art Fair Internationaal.

Het gaat om de volgende kunstboekenbeurzen: Offprint (Parijs en Londen), Printed Matter, Inc. (NY Art Book Fair en LA Art Book Fair), NY Art Book FairTokyo Art Book FairFrankfurter Buchmesse, Halle 1.1Friends with Books (Berlijn).

Deze lijst van kunstboekenbeurzen wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld zodat er kan worden ingespeeld op de actualiteit.

Hoeveel

De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het percentage getoonde publicaties over hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.
€1.500 tot € 3.000 (zie voorwaarden hieronder).

Voorwaarden Art Fair Internationaal voor uitgevers

 • Uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals de standhuur en reis- en transportkosten, maar niet voor inrichtingskosten, reguliere kosten van een uitgeverij en BTW.
 • Wanneer meer dan 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de bijdrage € 3.000.
 • Wanneer tussen de 25% en 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de financiële ondersteuning € 1.500.
 • Wanneer minder dan 25% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Art Fair Internationaal.

Een bijdrage voor beurzen die niet op de lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te heven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Informatie over je praktijk als uitgever.
 • Informatie over de kunstboekenbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel.
 • Plan met motivering van voorgestelde presentatie, de lijst te presenteren publicaties, een toelichting op het bereiken van passend publiek en hoe je dit aan je bindt.

Lees in de checklist meer over de benodigde informatie.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor deelname aan een kunstboekenbeurs geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en of de internationale positie ervan wordt versterkt.

 • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals zichtbaar in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief), de reputatie van de beurs en de aandacht in relevante media.
 • Je eigen motivatie als uitgever voor deelname aan deze beurs.
 • De kwaliteit van de te tonen publicaties.
 • De kwaliteit van het werkplan, met name de wijze waarop je een passend publiek bereikt en aan je bindt.

Checklist Art Fair Internationaal voor uitgevers

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

 • Kopie van toelatings- dan wel aanvraagbewijs voor de beurs.
 • Informatie over je uitgeverij.
 • Informatie over de kunstboekenbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel.
 • Motivatie voor deelname aan de beurs.
 • Werkplan met motivering van voorgestelde presentatie, plus toelichting over hoe je een passend publiek bereikt en aan je bindt.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Fenna Lampe

Veysel Yuce