Residency

deadline: 01.11.2021

Het Mondriaan Fonds biedt in 2022 5 residencies in Nederland aan bij Drawing Centre Diepenheim, Het Lage Noorden (Marrum), Het Luceberthuis (Bergen) Pompgemaal (Den Helder) en Make Eindhoven. Zie meer informatie over deze 5 residencies onderaan deze pagina.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Wil je je als kunstenaar, curator of kunstbeschouwer verder ontwikkelen door een verblijf in een residency in binnen- of buitenland? Misschien kom je in aanmerking voor een van de residencies die het Mondriaan Fonds aanbiedt via de bijdrage Residency.

Residency
Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Met de bijdrage Residency wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers stimuleren hun eigen werk te ontwikkelen en daarmee ook de hedendaagse beeldende kunst en het cultureel erfgoed in Nederland.

Voor wie
Kunstenaars, curatoren en beschouwers.

Waarvoor
De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of de woonruimte wordt meestal door het Mondriaan Fonds rechtstreeks voldaan.

Hoeveel
Je eigen bijdrage is minimaal 10% van het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor jouw werkperiode vaststelt. Je eigen bijdrage mag ook een renteloze lening zijn van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  De deadline voor aanvragen voor Residency is op 1 november 2021 , vóór 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

  Er zijn 2 categorieën residencies: Residency binnenland en Residency buitenland. Per categorie kun je voor maximaal 2 residencies aanvragen. Dat betekent dat je, als er residencies uit 2 categorieën tegelijk worden aangeboden, maximaal voor 2 residencies in het binnenland en 2 residencies in het buitenland kan aanvragen. Voor elke aanvraag dien je apart een aanvraagformulier in.

  In 2021 biedt het Mondriaan Fonds alleen werkperiodes aan in het binnenland, vanwege COVID-19 maatregelen.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  Voor kunstenaars:
  – je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; of
  – je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar; óf
  – je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
  – je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  – je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
  – een bijdrage Residency kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.
  – je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  -een kunstenaar kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
  -van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Voor curatoren en kunstbeschouwers:
  – je werkt ten minste 1 jaar als curator of kunstbeschouwer op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed. Dit kun je aantonen aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  – je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  – je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
  – een bijdrage Residency kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.- je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  -een curator / beschouwer kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
  -van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Lees hier de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

  Sommige residencies kunnen alleen door beeldend kunstenaars óf alleen door curatoren en kunstbeschouwers worden aangevraagd, andere door beide groepen. In de uitleg onderaan deze pagina lees je per atelier specifieke informatie over de aard van de residency, de voorwaarden, de verblijfsduur, de hoogte van de bijdrage,  etc.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Residency. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  Bij de beoordeling van je aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende afvalprocedure:
  -wanneer in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over je artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht;
  -in de tweede stemronde geven afzonderlijke commissieleden een oordeel over je artistiek functioneren en andere bovengenoemde criteria. Wanneer geen meerderheid positief stemt, wordt een negatief advies uitgebracht.

  Een bijdrage Residency kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Na de laatste stemronde kan de adviescommissie aangeven welke aanvragen de meeste prioriteit krijgen, omdat helaas niet altijd alle positief beoordeelde aanvragen kunnen worden toegekend. Een gesprek met de directie van de residency en voorgedragen kandidaten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Wanneer uit de aanvragen geen geschikte kandidaat geselecteerd kan worden, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

  • De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:
   • (visueel) documentatiemateriaal;
   • CV;
   • toelichting op je werk en artistieke of inhoudelijke uitgangspunten;
   • plan met motivering waarom je voor de specifieke residency kiest, inclusief een toelichting over de manier waarop je een passend publiek bereikt en aan je project of werk weet te binden.

   De adviescommissie beoordeelt kwaliteit en ontwikkeling van je werk; kwaliteit van je plan en de aansluiting met de instelling of het programma waar je je het plan wilt uitvoeren.

  •  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

   – De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk:
   Als kunstenaar: de vraag of jouw oeuvre van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij kijkt de adviescommissie bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de toepassing van de gekozen middelen

   Als curator of beschouwer: de vraag of het oeuvre dat je hebt opgebouwd van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland. Bij de beoordeling daarvan kijkt de commissie naar de samenhang tussen je inhoudelijke en/of theoretische uitgangspunten en de manier waarop die in je werkzaamheden naar voren komen. Je visie speelt daarbij een rol, met de wijze waarop je je visie uitwerkt, de ambitie die eruit spreekt en hoe deze zich verhoudt tot de (historische en actuele) gedachtevorming binnen de beeldende kunst en het cultureel erfgoed.

   – Het cultureel ondernemerschap:
   Dit beoordeelt de adviescommissie op basis van je onderzoekende en/of vernieuwende houding, de manier waarop je naar buiten treedt en publiek voor je werk probeert te vinden en aan je bindt.

   – Plannen en zichtbaarheid:
   Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van je werk en het beoogde effect van de residency een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan je plannen en motivatie. Het is belangrijk dat je duidelijk maakt hoe je deze bijdrage wilt gebruiken, welke plannen je hebt voor nieuw werk of onderzoek en hoe de werkperiode naar jouw idee bijdraagt aan je artistieke ontwikkeling en het opbouwen van een nieuw netwerk.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Toelichting (max. 3 pagina’s)
  Licht je werk en beroepspraktijk toe, met aandacht voor de ontwikkeling ervan. Beschrijf je inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking je aandeel daarin.

  CV (max. 3 pagina’s)
  Meld de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste drie tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Plan (max. 4 pagina’s)
  Beschrijf je inhoudelijke motivatie voor deze residency en omschrijf je artistieke plan. Licht ook toe hoe je een passend publiek bereikt en koppelt aan het project of aan het werk dat tijdens en na de werkperiode ontstaat. Dit kan, bijvoorbeeld, een blog of informatie over de werkperiode op je website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de residencyperiode.

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Als kunstenaar:
  Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen (max. 100 MB) van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling. Laat ook altijd foto’s van individuele werken zien. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten uploaden van maximaal 15 minuten (samen max. 300 MB). Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. Klik hier voor de technische specificaties.

  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Als curator of beschouwer:
  Je aanvraag zal ook beoordeeld worden op basis van visueel documentatiemateriaal met de nadruk op je werk uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Maak een pdf met een selectie van maximaal 6 van je meest relevante en actuele artikelen en/of maximaal 10 afbeeldingen van recent tentoonstellingen, manifestaties of andere activiteiten. Je kunt ook video/filmfragmenten uploaden van door jou gerealiseerde projecten (samen maximaal 15 minuten). Het visueel documentatiemateriaal moet je na het indienen van dit aanvraagformulier apart uploaden (samen maximaal 300 MB). Daarbij wordt je ook gevraagd een documentatielijst te uploaden die correspondeert met het visuele documentatiemateriaal. Na verzending van dit aanvraagformulier ontvangt je direct een bevestigingsmail met een link waar je het documentatiemateriaal kunt uploaden.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend. Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

  • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
  • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
  Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

 • Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk

  Rentevrije lening
  Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur. Lees hier meer.

 • Tips

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  De contactpersonen van deze regeling zijn: Veysel Yüce (020-5231565) en Lotte Hemelrijk (020-5231664) of bel het algemene nummer (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Residency.

laatste wijziging: 24.09.2021