KunstKoop

Kunst kopen is geen kunst met de KunstKoop – 100% kunst | 0% rente

Een bloeiende kunstmarkt vormt een inkomstenbron voor kunstenaars en getuigt van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om ook in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de KunstKoop van het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst of vormgeving op afbetaling kopen bij meer dan 120 galeries verspreid over Nederland, zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Hiervoor heeft het Mondriaan Fonds een overeenkomst gesloten met ABN AMRO, het Mondriaan Fonds vergoedt de rente. Sinds 1997 maakten meer dan 49.700 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 161 miljoen euro aan kunstwerken.

Wanneer geldt de KunstKoop? 

  • Het werk moet worden gekocht bij een galerie die aangesloten is bij de KunstKoop.
  • De regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18 tot en met 77 jaar. Hierbij geldt dat de lening maximaal mag lopen tot de 79e verjaardag. (Dat betekent dat personen van 76 jaar voor maximaal twee jaar een lening kunnen afsluiten en personen van 77 jaar voor maximaal één jaar. De minimale looptijd is in alle gevallen één jaar.)
  • De regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs 750 euro) die gemaakt zijn ná 1945 door nog levende kunstenaars.
  • Werken in oplage moeten aan bij de de galeriehouder bekende eisen voldoen.
  • Het werk mag niet eerder verhandeld zijn.

Hoe werkt de KunstKoop? 

U besluit een kunstwerk te kopen in een galerie die deelneemt aan de KunstKoop. U sluit met de galeriehouder een koopovereenkomst en doet de aanbetaling. Bij de meeste galeries ontvangt u een papieren aanvraagformulier dat u samen met de bijbehorende bijlagen per post naar ABN AMRO kunt sturen.

Een aantal galeries maakt gebruik van het digitale systeem Tweadle, een initiatief van ABN AMRO waarmee aanvragen grotendeels online kunnen worden gedaan. In dat geval ontvangt u een e-mail via de galerie met een link naar Tweadle om de aanvraag online te doen.

In beide gevallen beoordeelt de bank na ontvangst of de lening kan worden verstrekt volgens de richtlijnen van consumptief krediet. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure. Als de lening wordt toegekend, betaalt Tweadle namens ABN AMRO het totaalbedrag rechtstreeks aan de galerie en lost het bedrag in termijnen af. De rente van de lening wordt door het Mondriaan Fonds aan de bank betaald. Er zijn geen administratieve kosten.

Wat zijn de maandelijkse lasten?

  • De aanbetaling bedraagt in ieder geval 1o procent van de prijs. De gevraagde betaling is maximaal 450 euro. Indien gewenst kunt u meer aanbetalen. Voor werken met een kostprijs boven 7.950 euro gelden hogere aanbetalingen.
  • U betaalt minimaal 22,50 euro per maand aan aflossing.
  • De lening bedraagt minimaal 675 euro en maximaal 7.500 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet u het resterende bedrag zelf.
  • De looptijd van een lening is minimaal één jaar en maximaal drie jaar. U kunt altijd zonder extra kosten vervroegd aflossen.

U kunt een indicatie van de hoogte van uw aflossingen berekenen via het calculatieprogramma. Zo ziet u in een oogopslag wat de KunstKoop voor u kan betekenen bij de aanschaf van een kunstwerk. Op de website van Tweadle kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een lening.

Website
Het Mondriaan Fonds heeft een mobiele website gelanceerd die inzichtelijk maakt welke galeries aangesloten zijn bij de Kunstkoop – verspreid over heel Nederland. Daarnaast is het een instrument om de galeries te vinden, contact op te nemen, meer informatie over de KunstKoop op te doen en te berekenen wat de aflossingsbedragen voor een specifiek kunstwerk zijn. Het ontwerp van kunstkoop.nl werd gemaakt door Maurits de Bruijn.

Informatie voor galeries
Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de KunstKoop. Toelating geldt voor twee kalenderjaren. Voor meer informatie klik hier.

Meer weten?
Meer informatie over de KunstKoop is te verkrijgen op www.kunstkoop.nl of bij de vermelde galeries. Ook kunt u contact opnemen met Douke IJsselstein (senior projectmedewerker) of Carmen Muskee (communicatiemedewerker) van het Mondriaan Fonds, 020-5231523.

Meer informatie over Tweadle van de ABN AMRO kunt u vinden op www.tweadle.nl. Contact kan worden opgenomen via info@tweadle.nl.

Ervaringen met de KunstKoop