Collectieprogramma’s

Ben je een museum met een collectie beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 en wil je deze uitbreiden op basis van een collectieprogramma en aankoopplan? Misschien biedt de bijdrage Collectieprogramma’s uitkomst.

Jennifer Tee, Tampan Six Subtle Bodies, 2021, collectie Stedelijk Museum Schiedam/SCHUNCK

Voor wie

Kunstmusea met een programma voor het structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945.

Waarvoor

Aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Kunstmusea kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor het uitbreiden van hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Met de regeling Collectieprogramma’s wil het Mondriaan Fonds de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland verhogen.

Waarvoor?

De bijdrage kan worden besteed aan belangrijke aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond. Ook kunnen instellingen de bijdrage gebruiken om als onderdeel van het aankoopplan aan een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken die is gericht op de aanschaf van een of meerdere werken voor de collectie. In beide gevallen moet het gaan om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen en voor Nederland belangrijk zijn.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage is bedoeld voor een periode van 2 jaar.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan eenmaal per 2 jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline in 2023 is op 31 juli, om 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3  maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Collectieprogramma’s.

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die in het Museumregister staat ingeschreven en een substantiële collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving van (inter)nationaal belang beheert. Dergelijke instellingen kunnen ook gezamenlijk of met een beeldend kunstenaar aanvragen.
  • Het museum beschikt over een structureel aankoopbudget van minimaal € 50.000 per jaar voor hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving. Dat budget kan afkomstig zijn uit publieke of private gelden. Minimaal 50% van het budget wordt besteed aan werk van kunstenaars en/of vormgevers uit Nederland.
  • Het museum is coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelt volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland. Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
  • De aankopen maken duurzaam deel uit van de Collectie Nederland en worden niet vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. Bij afstoten wordt de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) gevolgd.
  • Het behoud van de aangekochte objecten wordt gewaarborgd door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
  • Particuliere musea, instellingen voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen.
  • Een bijdrage Collectieprogramma’s kan niet worden aangewend voor aankopen die al gefinancierd worden of zullen worden met een bijdrage vanuit rijkscultuurmiddelen of voor aankopen die een museum redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.
  • De aankoop is direct of zo spoedig mogelijk zichtbaar voor het publiek.
  • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Collectieprogramma’s.

Wanneer 2 of meer partijen een bijdrage aanvragen, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Een bijdrage Collectieprogramma’s kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt.

Omdat het budget beperkt is, kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Rebecca Roskam

Sandra Nicolai

juridisch- en projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 51

Lara Riga