De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds.

Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan – Stones Have Laws

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door een productiemaatschappij voor een film waarbij de regie in handen is van een professioneel beeldend kunstenaar.

Waarvoor

Voor het realiseren van een artistieke film van speelfilmlengte.

Hoeveel

Maximaal € 450.000 per film voor de ontwikkeling en realisatie.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

Wie komt in aanmerking

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens 2 jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste één film met een bioscoopuitbreng in Nederland. Tevens dient de producent over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds, die overwegend woonachtig is in Nederland. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen 3 jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstveld. Daarnaast dient de kunstenaar een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Wegens scheiding van taken en verantwoordelijkheden zijn producent en de beeldend kunstenaar niet dezelfde persoon .

Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, inclusief een postacademische opleiding, worden niet in behandeling genomen.

Waarvoor?

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

Hoeveel?

De totale bijdrage voor ontwikkeling en realisering bedraagt maximaal € 450.000 per film. Ook bijdragen in de kosten voor promotie en marketing, (sales)deliverables en de verplichte ondertiteling en audiodescriptie om films toegankelijk te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking maken deel uit van de totale bijdrage.

 • De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal €10.000 per project.
 • De realiseringsbijdrage bedraagt maximaal €450.000 per project.
Alle richtbedragen zijn terug te vinden op de website van het Filmfonds

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kon tot 12 oktober, 2021 voor 17:00 uur door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen 2 dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Zie de website van het Filmfonds voor het reglement en protocollen.

Direct aanvragen bij het FilmFonds

Beoordeling

 • Een adviescommissie die is samengesteld uit adviseurs namens het Mondriaan Fonds en het Filmfonds selecteert uit alle ingediende aanvragen 4 projecten voor een bijdrage voor ontwikkeling.
 • De makers en producenten van de geselecteerde projecten worden na de ontwikkelfase uitgenodigd het uitgewerkte scenario of filmplan mondeling voor een commissie toe te lichten.
 • Na deze ronde komen er maximaal 2 films in aanmerking voor realisering. De indiendatum voor de realiseringsfase wordt na de ontwikkelingsfase bekend gemaakt.

Het Filmfonds is penvoerder van dit samenwerkingsproject met het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden

 • Het project (een majoritaire Nederlandse filmproductie) vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
 • Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
 • Eventuele aanvullende financiering dient binnen 12 maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
 • De realiseringsbijdrage van de fondsen moet een substantieel onderdeel vormen van het totaalbudget.
 • Het project is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visuele stijl;
 • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
 • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
 • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners;
 • de meerwaarde van de samenwerking tussen de kunstenaar(s) en de producent.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Contactpersoon van het Filmfonds : Nienke Doekes (a.qbrxrf@svyzsbaqf.ay, 020-2379840), projectbegeleider New Screen NL of met de contactpersoon van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560

Kalender