De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

Film still The Last Ride of the Wolves door debuterende regisseur Alberto De Michele.

Wie komt in aanmerking?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een productiemaatschappij voor een film waarbij de regie in handen is van een professioneel beeldend kunstenaar.

Waarvoor

Voor het ontwikkelen van een artistieke film van speelfilmlengte.

Hoeveel

De realiseringsbijdrage bedraagt maximaal € 450.000 per project.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. Het betreft een tweejaarlijks samenwerkingsproject waarbij in 2023 een aanvraag voor ontwikkeling gedaan kon worden en in 2024 kunnen de voor ontwikkeling geselecteerde projecten een aanvraag doen voor realisering.

Wie komt in aanmerking

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens 2 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland dan wel het Caribisch deel van het Koninkrijk gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één film met een bioscoop uitbreng in Nederland. Tevens dient de producent over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen 3 jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstcircuit. Daarnaast dient de kunstenaar een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Wegens scheiding van taken en verantwoordelijkheden zijn producent en de beeldend kunstenaar niet dezelfde persoon.

Bekijk hier enkele eerder gerealiseerde projecten die tot stand kwamen met een bijdrage van De Verbeelding.

Eerdere toekeningen

Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, of een (post)academische opleiding, worden niet in behandeling genomen.

Waarvoor?

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.

Hoeveel?

De totale bijdrage voor ontwikkeling en realisering bedraagt maximaal € 450.000 per film. Ook bijdragen in de kosten voor promotie en marketing, (sales)deliverables en de verplichte ondertiteling en audiodescriptie om films toegankelijk te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking maken deel uit van de totale bijdrage.

 • De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal € 28.750 per project.
 • De realiseringsbijdrage bedraagt maximaal € 450.000 per project.
Alle richtbedragen zijn terug te vinden op de website van het Filmfonds

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan tot 22 april 2024 vóór 17:00 uur door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen bij het Filmfonds. Zie de website van het Filmfonds voor het reglement en protocollen.

Let op: de deadline voor realisering is uitsluitend voor projecten die in 2023 een ontwikkelingsbijdrage hebben ontvangen in het kader van De Verbeelding.

Direct aanvragen bij het FilmFonds

Beoordeling

 • Een adviescommissie die is samengesteld uit adviseurs namens het Mondriaan Fonds en het Filmfonds selecteerde in 2023 4 projecten voor een bijdrage voor ontwikkeling.
 • De makers en producenten van de geselecteerde projecten worden op 11 juni 2024 uitgenodigd het uitgewerkte scenario of filmplan mondeling voor een commissie toe te lichten.
 • Na deze ronde komen er maximaal 2 films in aanmerking voor realisering.

Het Filmfonds is penvoerder van dit samenwerkingsproject met het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden

 • Het project (een majoritaire Nederlandse filmproductie) vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
 • Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
 • De realiseringsbijdrage van de fondsen vormt een substantieel onderdeel van het totaalbudget.
 • Eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
 • Het project is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visuele stijl;
 • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
 • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
 • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners;
 • de meerwaarde van de samenwerking tussen de kunstenaar(s) en de producent.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem contact op met het contactpersoon bij het Filmfonds: Nienke Doekes (a.qbrxrf@svyzsbaqf.ay, 020-2379840), projectbegeleider Selective Funding of met een van de projectmedewerkers van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560

Joyce Poot