Residency (internationaal)

Wil je je als kunstenaar, curator of kunstbeschouwer verder ontwikkelen door een verblijf in een residency in binnen- of buitenland? Misschien kom je in aanmerking voor een van de residencies die het Mondriaan Fonds aanbiedt via de bijdrage Residency.

ISCP, New York. Artist in residence Mark Hilton, 2017. Foto: Martin Parsekian.

Voor wie

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten voor een residency die aangeboden wordt door het Mondriaan Fonds.

Hoeveel

Subsidiebedragen variëren, afhankelijk van de locatie en de duur van het verblijf. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Waar

Bekijk de 7 residencies die we aanbieden.

Wie komt in aanmerking?

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden residency.

Met de bijdrage Residency wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers stimuleren hun eigen werk te ontwikkelen en daarmee ook de hedendaagse beeldende kunst en/of het cultureel erfgoed in Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of de woonruimte wordt meestal door het Mondriaan Fonds rechtstreeks voldaan.

Hoeveel?

Subsidiebedragen variëren, afhankelijk van de locatie en de duur van het verblijf. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Hoe en wanneer aanvragen?

De deadline voor aanvragen voor een Residency is op 2 mei 2022, voor 17:00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Er zijn 2 categorieën residencies: Residency binnenland en Residency buitenland. Per categorie kun je voor maximaal 2 residencies aanvragen. Dat betekent dat je, als er residencies uit 2 categorieën tegelijk worden aangeboden, maximaal voor 2 residencies in het binnenland en 2 residencies in het buitenland kan aanvragen. Voor elke aanvraag dien je apart een aanvraagformulier in.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Residency.

 • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; of je hebt minstens 3 jaar een HBO-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar; óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • Je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@EKWC).
 • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.
 • Een kunstenaar kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
 • Je werkt ten minste 1 jaar als curator of kunstbeschouwer op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed. Dit kun je aantonen aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • Een bijdrage Residency kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.
 • Je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.
 • Een curator/ beschouwer kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.

Sommige residencies kunnen alleen door beeldend kunstenaars óf alleen door curatoren en kunstbeschouwers worden aangevraagd, andere door beide groepen. In de uitleg per residency onderaan deze pagina lees je de specifieke informatie over de aard van de residency, de voorwaarden, de verblijfsduur, de hoogte van de bijdrage, etc.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Residency.

Bij de beoordeling van je aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende afvalprocedure:

 • Wanneer in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over je artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht.
 • In de tweede stemronde geven afzonderlijke commissieleden een oordeel over je artistiek functioneren en andere bovengenoemde criteria. Wanneer geen meerderheid positief stemt, wordt een negatief advies uitgebracht.

Een bijdrage Residency kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Na de laatste stemronde kan de adviescommissie aangeven welke aanvragen de meeste prioriteit krijgen, omdat helaas niet altijd alle positief beoordeelde aanvragen kunnen worden toegekend. Een gesprek met de directie van de residency en voorgedragen kandidaten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Wanneer uit de aanvragen geen geschikte kandidaat geselecteerd kan worden, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • (Visueel) documentatiemateriaal.
 • Cv.
 • Toelichting op je werk en artistieke of inhoudelijke uitgangspunten.
 • Plan met motivering waarom je voor de specifieke residency kiest, inclusief een toelichting over de manier waarop je een passend publiek bereikt en aan je project of werk weet te binden.

De adviescommissie beoordeelt kwaliteit en ontwikkeling van je werk; kwaliteit van je plan en de aansluiting met de instelling of het programma waar je je het plan wilt uitvoeren.

De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk:

 • Als kunstenaar: de vraag of jouw oeuvre van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij kijkt de adviescommissie bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de toepassing van de gekozen middelen.
 • Als curator of beschouwer: de vraag of het oeuvre dat je hebt opgebouwd van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland. Bij de beoordeling daarvan kijkt de commissie naar de samenhang tussen je inhoudelijke en/of theoretische uitgangspunten en de manier waarop die in je werkzaamheden naar voren komen. Je visie speelt daarbij een rol, met de wijze waarop je je visie uitwerkt, de ambitie die eruit spreekt en hoe deze zich verhoudt tot de (historische en actuele) gedachtevorming binnen de beeldende kunst en het cultureel erfgoed.

Cultureel ondernemerschap:
Dit beoordeelt de adviescommissie op basis van je onderzoekende en/of vernieuwende houding, de manier waarop je naar buiten treedt en publiek voor je werk probeert te vinden en aan je bindt.

Plannen en zichtbaarheid:
Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van je werk en het beoogde effect van de residency een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan je plannen en motivatie. Het is belangrijk dat je duidelijk maakt hoe je deze bijdrage wilt gebruiken, welke plannen je hebt voor nieuw werk of onderzoek en hoe de werkperiode naar jouw idee bijdraagt aan je artistieke ontwikkeling en het opbouwen van een nieuw netwerk.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds de volgende informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting (max. 3 pagina’s)
Licht je werk en beroepspraktijk toe, met aandacht voor de ontwikkeling ervan. Beschrijf je inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking je aandeel daarin.

CV kunstenaar (max. 3 pagina’s):
Upload je cv met de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar, afhankelijk van de start van je beroepspraktijk. Vermeld relevante activiteiten zoals tentoonstellingen, (film)producties, activiteiten, manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

CV curator/beschouwer (max. 3 pagina’s):
Upload je cv met de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar. Vermeld relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 4 pagina’s)
Beschrijf je inhoudelijke motivatie voor deze residency en omschrijf je artistieke plan.
Licht ook toe hoe je een passend publiek bereikt en koppelt aan het project of aan het werk dat tijdens en na de werkperiode ontstaat. Dit kan, bijvoorbeeld, een blog of informatie over de werkperiode op je website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de residencyperiode.

(Visueel) documentatiemateriaal

Als beeldend kunstenaar:
Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling. Laat ook altijd foto’s van individuele werken zien.
Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten van maximaal 15 minuten uploaden. Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden.
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Als curator of beschouwer:
Je aanvraag zal ook beoordeeld worden op basis van visueel documentatiemateriaal met de nadruk op je werk uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Maak een pdf met een selectie van maximaal 6 van je meest relevante en actuele artikelen en/of maximaal 10 afbeeldingen van recent tentoonstellingen, manifestaties of andere activiteiten. Je kunt ook video/filmfragmenten uploaden van door je gerealiseerde projecten (samen maximaal 15 minuten). Het visueel documentatiemateriaal moet je na het indienen van het aanvraagformulier apart uploaden (samen maximaal 300 MB).
Daarbij word je ook gevraagd een documentatielijst te uploaden die correspondeert met het visuele documentatiemateriaal. Na verzending van het aanvraagformulier ontvang je direct een bevestigingsmail met een link waar je het documentatiemateriaal kunt uploaden.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend. Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

 • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Waar

Bekijk hieronder de 7 residencies die we aanbieden.

Vergeet niet voor het indienen van een aanvraag de voorwaarden, beoordeling, checklist en aanvraagprocedure hierboven te lezen!

1 WIELS Building © WIELS
1 WIELS Building © WIELS

WIELS – Brussel, België

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperioden van 6 maanden
Wanneer: 1 januari  – 30 juni 2023 en 1 juli – 31 december 2023
Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET

WIELS in Brussel biedt kunstenaars een unieke werkomgeving in de dynamische context van het kunstencentrum en de mogelijkheid om deel te nemen aan duurzame uitwisseling met het artistieke en culturele leven van Brussel. WIELS heeft 9 individuele ateliers van ongeveer 45 m2 die functioneel zijn ingericht. De meeste ateliers zijn voorbehouden aan internationale kunstenaars voor werkperioden van 6 tot 12 maanden. Eén atelier is voor het Mondriaan Fonds gereserveerd. Jaarlijks worden 2 kunstenaars geselecteerd die ieder een half jaar in het atelier werken.

De residency biedt werkplekken in een omgeving die geschikt is voor kunstenaars die op zoek zijn naar autonomie, professionele feedback en/of interactie met de internationale hedendaagse kunstscene die Brussel in het bijzonder biedt. Dit gebeurt door deel te nemen aan artistieke activiteiten en theoretische debatten, door wekelijkse discussies met de mentoren en door openbare presentaties voor het publiek. Het programma helpt kunstenaars hun werk en professionele praktijk te ontwikkelen.

Eerder hebben o.a., Jonathan van Doornum, Emma van der Put, Katja Mater, Egle Budvytyte, Wafae Ahalouche el Keriasti, Evi Vingerling, Maartje Fliervoet en Aukje Koks deelgenomen aan deze residency.

Informatie over WIELS

Voor wie

De residency bij WIELS kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden van 6 maanden beschikbaar:

 • 1 januari  – 30 juni 2023
 • 1 juli – 31 december 2023

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 11.808 ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door WIELS zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan WIELS voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fenna Lampe: sraan.ynzcr@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231 506.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan WIELS. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Zerofoundation

ZERO Foundation – Düsseldorf, Duitsland

Voor wie: curatoren en beschouwers niet ouder dan 35 jaar
Wat: 1 werkperiode van 6 maanden
Wanneer: 1 september 2022 – 28 februari 2023
Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET

In samenwerking met ZERO Foundation in Düsseldorf biedt het Mondriaan Fonds een residency van 6 maanden aan, specifiek gericht op curatoren en beschouwers die tenminste 1 jaar actief zijn en niet ouder dan 35 jaar.

Voor de residency die het Mondriaan Fonds in samenwerking met ZERO Foundation in Düsseldorf heeft opgezet worden onderzoekers en onafhankelijke curatoren uitgenodigd een werkplan in te sturen voor onderzoek dat zich op vergelijkbare wijze als ZERO engageert met hedendaagse beeldende kunst. In de jaren vijftig vond een jonge groep kunstenaars elkaar in hun zoektocht naar radicale nieuwe manieren om kunst te maken met een optimistische, experimentele en innovatieve houding. In 1957 start Heinz Mack, Günther Uecker en Otto Piene met ‘ZERO’. In Nederland inspireerde het bijvoorbeeld de Nul-groep met de kunstenaars Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters, Jan Schoonhoven en herman de vries. De resultaten van de residency moeten via een presentatie, lezing of andere vorm van publiek programma worden gepresenteerd. De ontwikkeling van de praktijk van de onderzoeker/curator staat centraal, extra uitwisseling tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen (NRW), in wat voor een vorm dan ook, wordt aangemoedigd.

De deelstaat NWR is de dichtstbevolkte regio van Duitsland en dankzij haar industrie een van de belangrijkste innovatieve en economische motoren van Duitsland. Met Kunstsammlung NRW, K21, Kunstmuseum Bonn, Museum Folkwang, Museum Ludwig, Marta Herford, Dortmunder U, Kunsthalle Düsseldorf, Stoschek Collection en de verschillende Kunstvereinen kent de regio een uitstekende artistieke infrastructuur.

Informatie over ZERO Foundation

Voor wie

De residency bij ZERO kan aangevraagd worden door curatoren/beschouwers die tenminste 1 jaar actief zijn en niet ouder zijn dan 35 jaar. Het is belangrijk dat de resident basiskennis van de Duitse taal heeft.

Werkperiode

Er is 1 werkperiode beschikbaar:

 • 1 september 2022 – 28 februari 2023

Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van € 9.378 ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de ruimte en de ondersteuning van de resident door Zero Foundation zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan ZERO Foundation voldaan.

Op dit moment is de accommodatie van de resident nog niet bekend, maar in samenspraak met ZERO Foundation en het Nederlandse consulaat in Düsseldorf wordt naar een passende woonruimte gezocht. De kosten van de woning worden gedekt door de Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2022/2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veysel Yuce: irlfry.lhpr@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231565.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Omdat een staflid van ZERO deel uitmaakt van de adviescommissie is de aanvraag in het Engels. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan ZERO. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

DelfinaFoundation Foto Tim Bowditch
DelfinaFoundation Foto Tim Bowditch

Delfina Foundation – Londen, Verenigd Koninkrijk

Voor wie: beeldend kunstenaars en curatoren en beschouwers
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 5 januari  – 29 maart 2023 & 26 september – 18 december 2023
Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET

Delfina Foundation in Londen is één van de bekendste residency programma’s van het Verenigd Koninkrijk. Hun doel is het bevorderen van artistieke uitwisseling en experiment en de residencies vormen hiervan de kern. Delfina biedt beeldend kunstenaars, curatoren en critici een platform om onderzoek te doen, ideeën uit te werken en hun praktijk te positioneren binnen het mondiale discours. Delfina introduceert de residenten niet alleen in de kunstscene van Londen, maar ook in een groot internationaal netwerk. Delfina onderhoudt nauwe banden met het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Azië en Brazilië.
Delfina Foundation is gevestigd in een gebouw op 31 Catherine Place in het centrum van Londen, vlak bij Buckingham Palace. De zes tot acht internationale residenten verblijven in een naastgelegen pand, waar ieder een eigen kamer tot zijn beschikking heeft en de keuken en badkamer samen deelt.

Het residency programma begint met een reeks bezoeken aan musea, galeries en non-profit platforms. Door deze bezoeken leren de residenten elkaar kennen en wordt hun werk en dat van anderen bediscussieerd. Tijdens de werkperiode worden ook discussies georganiseerd met kunstenaars die in Londen wonen en werken. Er zijn portfoliobesprekingen met curatoren en elke twee weken is er een netwerklunch. Van de residenten wordt verwacht dat zij aan al deze activiteiten deelnemen.

Voor deze residency wordt geen concreet projectvoorstel verwacht, maar wel een duidelijke motivatie waarom je aan dit programma wilt deelnemen, wat voor onderzoek je wilt gaan doen en hoe dit onderzoek kan bijdragen aan het programma.

Eerder hebben o.a. Vibeke Mascini, Urok Shirhan, Maja Bekan, Daniel Jacoby Kratell en Jasmijn Visser aan deze residency deelgenomen.

Informatie over Delfina Foundation

Voor wie

De residency bij Delfina Foundation kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en curatoren en beschouwers. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars of 2 curatoren/beschouwers of een combinatie hiervan die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Een duo moet tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden beschikbaar:

 • 5 januari  – 29 maart 2023
 • 26 september  – 18 december 2023

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 7.398 voor een kunstenaar en € 6.588 voor een curator/beschouwer ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door Delfina Foundation zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Delfina Foundation voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

Omdat een staflid van Delfina Foundation deel uitmaakt van de adviescommissie is de aanvraag in het Engels.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fenna Lampe sraan.ynzcr@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231 506.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Delfina. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency. Aanvragen moeten in het Engels ingediend worden.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Studio 219 - ISCP
Studio 219 - ISCP

ISCP – New York, Verenigde Staten

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 1 werkperiode van 12 maanden
Wanneer: 1 februari 2023 – 1 februari 2024
Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 CET

Het Mondriaan Fonds heeft de beschikking over een atelier van het International Studio and Curatorial Program (ISCP) in New York. Het ISCP is een gerenommeerd instituut dat internationale beeldend kunstenaars introduceert in het kunstcircuit van New York. Dit doet het ISCP door internationale kunstenaars en curatoren uit te nodigen met wie de deelnemers van het ISCP van gedachten kunnen wisselen.

Het ISCP is sinds 2008 gevestigd in East Williamsburg (Brooklyn) en heeft 35 studio’s voor jonge en mid-career kunstenaars. De resident woont in een 1-kamer appartement (35m2) op Manhattan en beschikt over een atelier van het ISCP. Twee keer per jaar wordt door het ISCP een tentoonstelling van het werk van de residenten georganiseerd in de vorm van ‘Open Studios’. Van alle residenten wordt verwacht dat zij op deze open studiodagen aanwezig zijn en hun atelier openstellen voor bezoekers. Verder worden ‘field trips’ georganiseerd en 1 keer per maand worden ‘salons’ gehouden. De residenten van het ISCP worden uitgenodigd om hun recent werk hier te introduceren aan een publiek dat onder andere bestaat uit (jonge) kunstenaars en curatoren uit New York. Op de tweede verdieping van het gebouw is een tentoonstellingsruimte waar werk van deelnemers van het ISCP getoond kan worden. De keuze voor deze tentoonstellingen wordt door de curator van het International Studio and Curatorial Program gemaakt.

Eerder hebben o.a. James Beckett, Maja Bekan, Remy Jungerman, Melanie Bonajo, Paulien Oltheten, Jennifer Tee en Guido van der Werve deelgenomen aan deze residency.

Informatie over ISCP

Voor wie

De residency bij het ISCP kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er is 1 werkperiode beschikbaar:

 • 1 februari 2023 – 1 februari 2024

Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van 32.805 euro ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door ISCP zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het ISCP voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veysel Yuce: irlfry.lhpr@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231565.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De adviescommissie selecteert de kandidaat op basis van de ingediende documenten.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Instituto Buena Bista, Curaçao

Voor wie: beeldend kunstenaars en curatoren/ beschouwers
Wat: 4 werkperioden van 4 maanden
Wanneer: 

 • 1 september 2022 – 31 december 2022
 • 1 januari 2023 – 30 april 2023
 • 1 mei 2023 – 31 augustus 2023
 • 1 september 2023 – 31 december 2023

Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET

Het Instituto Buena Bista, waarvan David Bade en Tirzo Martha medeoprichters zijn, is een platform voor hedendaagse kunst op Curaçao. Enerzijds wil het IBB een inspiratiebron zijn voor bestaande kunstvormen en folkloristische uitingswijzen van het eiland, anderzijds wil het platform nieuwe wegen laten zien die de kunst op het wereldtoneel bewandelt.

Het sociale gezicht van het IBB is in alle projecten – variërend van exposities, lezingen en kunsthistorisch onderzoek tot workshops met de lokale bevolking en met de psychiatrische patiënten – een belangrijk punt van aandacht. De bijzondere context van de behuizing op het terrein van een psychiatrische instelling maakt IBB’s profiel uniek. Het Instituto Buena Bista heeft op dit moment 4 gastateliers: 1 voor in Nederland gevestigde kunstenaars/curartoren/beschouwers, 1 voor internationale kunstenaars en 1 voor een lokale kunstenaar. Het vierde atelier wordt jaarlijks gebruikt door een jonge filmmaker (meestal uit de Caribische regio).

De residency heeft tot doel een zo breed mogelijk scala aan visies binnen de kunst zichtbaar te maken op Curaçao. In de eerste plaats is het verblijf een werkperiode waarin de resident zijn eigen nieuwe plannen kan ontwikkelen en uitvoeren. Anderzijds wordt van de resident gevraagd een bijdrage te leveren aan het verbreden van het blikveld, de referenties en keuzes van de leerlingen van de oriëntatiecursus van IBB (jaarlijks maximaal 25-35 jongeren tussen de 15 en 25 jaar). Dit kan variëren van het verzorgen van een reeks lessen, een site-specific project of interventie in de publieke ruimte tot een (aantal) lezing(en). Het is mogelijk dat een resident door het IBB wordt gevraagd mee te werken aan een uitwisseling met andere artists-in-residence in het Caribisch gebied. In 2012 werd begonnen met ‘Junior-Senior’ uitwisselingen. In nauw overleg met de desbetreffende kunstenaar en het ‘partner-instituut’ op een van de eilanden in de regio wordt bepaald of een kort verblijf van de IBB-resident aan een van die instituten waardevol kan zijn. Het IBB kiest 1 of 2 leerlingen die met de kunstenaar een site-specific project op de betrokken plek uitvoeren.

Eerder hebben o.a. Mette Sterre, Karolien Helweg & Ruben la Cruz, Mariëlle Videler, Yasser Ballemans, Frank Koolen,Hadassah Emmerich, Pieter Joost Bruyniks, Jasper de Beijer en Steven Jouwersma deelgenomen aan deze residency.

Informatie over Instituto Buena Bista

Voor wie

De residency bij Instituto Buena Bista kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en beschouwers en curatoren. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars of 2 curatoren/beschouwers of een combinatie hiervan die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 4 werkperioden beschikbaar:

 • 1 september 2022 – 31 december 2022
 • 1 januari 2023 – 30 april 2023
 • 1 mei 2023 – 31 augustus 2023
 • 1 september 2023 – 31 december 2023

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 9.045 voor een kunstenaar en € 7.965 voor een curator/beschouwer ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het IBB voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2022/2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Talitha van Ooyen gnyvgun.inabblra@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231513.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De adviescommissie selecteert de kandidaten op basis van de ingediende documenten. Een afgevaardigde van IBB maakt deel uit van de adviescommissie.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk

Voor wie: beeldend kunstenaars en beschouwers en curatoren
Wat: 3 werkperioden waarvan 1x 5 maanden en 2x 6 maanden
Wanneer:

 • 2 september 2022 – 27 januari 2023
 • 3 februari 2023 – 28 juli 2023
 • 3 augustus 2023 – 27 januari 2024

Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET

Atelier Holsboer is gevestigd in de Cité des Arts in Parijs. Dit complex, dat is gelegen in de buurt van het Centre Pompidou, werd in 1957 opgericht en bevat 310 atelierruimtes die gehuurd of gekocht zijn door culturele instellingen uit de hele wereld. Atelier Holsboer kan dankzij een legaat van mevrouw Wilma Holsboer door het Mondriaan Fonds worden gehuurd. De resident woont en werkt in een atelier dat voorzien is van een kleine keuken en badkamer. Er is geen aparte slaapkamer. Voor collectief gebruik beschikt het Cité over een werkplaats voor fotografen, een grafisch atelier en een keramiekoven. Deze werkplaatsen zijn van eenvoudige middelen voorzien. Het atelier is ook zeer geschikt voor het uitvoeren van een onderzoek door curatoren en beschouwers.

Eerder hebben o.a. Erik Mattijssen, Daniëlle van Ark, Rafaël Rozendaal, Femmy Otten, Aglaia Konrad, Roger Cremers, Paulien Oltheten, Jeroen Jongeleen, Charlotte Schleiffert, Ilse Frech, Luuk Wilmering en Alena Alexandrova deelgenomen aan deze residency.

Informatie over Atelier Holsboer

Voor wie

De residency in Atelier Holsboer kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en curatoren en beschouwers. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars of 2 curatoren/beschouwers of een combinatie hiervan die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Basiskennis van de Franse taal kan het verblijf vereenvoudigen. In het Cité wordt tegen een kleine vergoeding een cursus Frans voor de buitenlandse kunstenaars en/of curatoren georganiseerd.

Werkperiode

Er zijn 3 werkperioden beschikbaar:

 • 2 september 2022 – 27 januari 2023
 • 3 februari 2023 – 28 juli 2023
 • 3 augustus 2023 – 27 januari 2024

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud voor een kunstenaar € 10.170 voor een periode van 5 maanden beschikbaar en €11.943 euro voor een periode van 6 maanden. Voor een curator/beschouwer is dat respectievelijk € 8.820 en € 10.323. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten voor levensonderhoud voor de andere aanvrager. De kosten voor de huur worden door de Nederlandse Ambassade in Parijs rechtstreeks aan Atelier Holsboer voldaan.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2022/2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Douke Ijsselstein: qbhxr.vwffryfgrva@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231660.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De adviescommissie selecteert de kandidaten op basis van de ingediende documenten.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

AIR Berlin Alexanderplatz – Berlijn Duitsland

AIR Berlin Alexanderplatz – Berlijn Duitsland

Voor wie: beeldend kunstenaars en beschouwers en curatoren
Wat: 4 werkperioden van 4 maanden
Wanneer:

 • 1 september – 31 december 2022
 • 1 januari  – 30 april 2023
 • 1 mei – 31 augustus 2023
 • 1 september  – 31 december 2023

Deadline aanvragen: 2 mei 2022, vóór 17:00 CET

AIR Berlin Alexanderplatz, de artist-in-residency in Berlijn, is in 2010 opgericht door de kunstenaars Susanne Kriemann en Aleksander Komarov.

Kriemann en Komarov hebben zelf als artists-in-residence ondervonden dat er een platform mist dat artistiek onderzoek stimuleert en goede ondersteuning biedt in het leggen en bestendigen van contacten in de stad. Daarom biedt AIR Berlin Alexanderplatz (ABA) een residency aan die meer de nadruk legt op ‘productie van kennis’. Dit doen zij door de residenten inhoudelijk en praktisch te ondersteunen en in directe verbinding te brengen met een uitgebreid en gericht netwerk in Berlijn.

Een essentieel onderdeel van de residency zijn de ‘salons’, die de resident in samenwerking met het ABA-team vormgeeft. De salons bieden een basis om artistiek onderzoek op de meest uiteenlopende locaties in Berlijn te presenteren. Sociologische en politieke thema’s die in relatie staan tot het werk van de resident worden hier met specifieke kenners uit de Berlijnse kunst- en cultuurscène bediscussieert.

De residenten verblijven in een sfeervol ingericht tweekamerappartement.

Eerder hebben o.a. Eric Peter, Igor Sevcuk, Anna Dasovic , Phelim Hoey, Zippora Elders, Ehsan Fardjadniya, kunstenaars duo’s Bik van der Pol en Lonnie van Brummelen/Siebren de Haan deelgenomen aan deze residency.

Informatie over AIR Berlin Alexanderplatz

Voor wie

De residency bij AIR Berlin Alexanderplatz kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en beschouwers en curatoren. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars of 2 curatoren/beschouwers of een combinatie hiervan die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 4 werkperioden beschikbaar:

 • 1 september 2022 – 31 december 2022
 • 1 januari 2023 – 30 april 2023
 • 1 mei 2023 – 31 augustus 2023
 • 1 september 2023 – 31 december 2023

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en kan wijzigen, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 9.252 voor een kunstenaar en € 8.172 voor een curator/beschouwer ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.
De kosten voor de huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan AIR Berlin Alexanderplatz voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2022/2023 is op 2 mei 2022, vóór 17:00 uur CET. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Nicolai: fnaqen.avpbynv@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231551.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de bovenstaande uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden Mondriaan Fonds

Selectie

De adviescommissie selecteert op basis van de ingediende documenten de kandidaten. Een afgevaardigde van Air Berlin Alexanderplatz maakt deel uit van de adviescommissie.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een contactpersoon van de regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Veysel Yuce

Fenna Lampe

Sandra Nicolai

juridisch- en projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 51