De Verbeelding

Dick Tuinder, Winterland Dick Tuinder, Winterland

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds.

Voor de aanvraagronde in 2019 konden aanvragen voor een ontwikkelingsbijdrage gedaan worden, de deadline hiervoor was 17 september 2019. De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Een adviescommissie selecteerde de volgende vier projecten: East of Noon van Hala Elkoussy, The Miraculous Breakdown of PUK* van Floris Schönfeld, A Ringing in the Ears van Gabriel Lester en Making the Gospel van Renzo Martens. In 2020 worden uit deze vier projecten twee projecten geselecteerd die een aanvullende bijdrage ontvangen voor de realiseringskosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een productiemaatschappij voor een film waarbij de regie in handen is van een professioneel beeldend kunstenaar.

Op deverbeelding.site zijn eerder ondersteunde filmprojecten in het kader van De Verbeelding te bekijken.

 • Voor wie?

  Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

  De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste één film met een bioscoopuitbreng in Nederland. Tevens dient de producent  over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

  De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstveld. Daarnaast dient hij/zij een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, inclusief een postacademische opleiding, worden niet in behandeling genomen. De producent en de beeldend kunstenaar mogen niet dezelfde persoon zijn.

 • Voorwaarden

  • Het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
  • Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
  • Eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
  • De realiseringsbijdrage van de fondsen moet een substantieel onderdeel vormen van het totaalbudget.
  • Het project is in principe geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.
 • Deadlines en belangrijke data

  Indienen voor ontwikkelingssubsidie kon uiterlijk op 17 september 2019 voor 17:00 uur. Vervolgens kunnen de geselecteerde aanvragers op uiterlijk 7 april 2020 een realiseringsaanvraag indienen.

  Na het indienen van een filmplan voor realisering worden de aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat deze presentaties plaatsvinden op 29 april 2020. Het hele team dient aanwezig te zijn. De uitslag van de selectie voor realisering wordt schriftelijk bekend gemaakt.

 • Procedure 

  Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide fondsen.

  Bij de selectie wordt gelet op:

  • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visualiteit;
  • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
  • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
  • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
  • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
  • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
  • de visie op distributie en potentiële distributiepartners.
 • Bijdrage

  De totale bijdrage voor ontwikkeling en realisering bedraagt maximaal € 450.000 per film. Ook bijdragen in de kosten voor promotie en marketing, (sales)deliverables en de verplichte ondertiteling en audiodescriptie om films toegankelijk te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking maken deel uit van de totale bijdrage.

  Vier projecten kunnen in de ontwikkelingsfase gesteund worden. Dit kunnen projecten zijn in vroege en latere fase van ontwikkeling. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van de synopsis, regisseurstoelichting en eerder werk. De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Twee van de vier projecten worden in een later stadium geselecteerd voor een realiseringsbijdrage.

  Alle richtbedragen zijn terug te vinden op de website van het Filmfonds.

 • Reglementen en protocollen

  Zie de website van het Filmfonds

 • Aanvragen

  Aanvragen kon tot uiterlijk 17 september 2019 door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

  Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar de website van het Filmfonds.

  Aanvragers kunnen een synopsis van maximaal vier pagina’s indienen waarin het project beschreven wordt. Daarnaast kan relevant documentatiemateriaal worden toegestuurd. Op basis van deze synopsis zullen vier projecten worden geselecteerd voor ontwikkeling.

 • Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Filmfonds: Nienke Doekes (020-2379840) – projectbegeleider New Screen NL
  Mondriaan Fonds: Douke IJsselstein (020-5231660) – senior projectmedewerker

  De Verbeelding is het vervolg op een eerdere samenwerking in 2007, 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019.

  Voor de Verbeeldingsronde 2017/2018 zijn vier projecten in ontwikkeling gesteund. Klik hier voor deze selectie. Uit deze vier projecten selecteerde een gezamenlijke commissie van het Mondriaan Fonds en Filmfonds twee artistieke speelfilms voor een realiseringsbijdrage, te weten The Last Ride Of The Wolves van Alberto De Michele en Nummer achttien van Guido van der Werve. Zie hier voor meer informatie.

  Eerder zijn uit de Verbeelding voortgekomen (en deels in productie):
  Kala-a-za van Janis Rafa (producent: SNG Film), Dreamlife van Melvin Moti (producent: KeyFilm), Possessed van Daniel van der Velden, Vinca Kruk en Rob Schröder (producent: Dutch Mountain Film), Citizens of Nature van Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan (producent: VRIZA, Ideal Film en seriousFilm), History’s Future van Fiona Tan (producent: Family Affair Films B.V.), Passing the Information van Gerald van der Kaap (producent: Stichting Interakt), Werk van Erik van Lieshout (producent: Popov Film V.O.F.), Winterstilte van Sonja Wyss (producent SNG Film), De Stillen van Ricky Rijneke (producent: Rotterdam Films), Winterland van Dick Tuinder (producent: Column Film), C’est déja l’été van Martijn Maria Smits (producent: De Productie).

laatste wijziging: 03.07.2019