Bijdrage Beschermd Cultuurgoed

Mariabeeld met collier, historische foto, datering onbekend Mariabeeld met collier, historische foto, datering onbekend

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe het project een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed te vergroten. Hieronder staat een presentatieplan, dat ter inspiratie gebruikt kan worden.

Restauratie ex-voto collier Mariabeeld van Renkum
De R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum ontving van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Beschermd Cultuurgoed voor de restauratie van een ex-voto collier behorende bij het Mariabeeld van Renkum. Het collier dateert uit de vroege zeventiende eeuw en heeft een belangrijke religieuze en cultuurhistorische waarde. Op het moment verkeert het collier in een slechte staat en is het niet toonbaar voor publiek. Het juweel zal worden hersteld naar zijn oorspronkelijke verschijningsvorm op basis van historische foto’s.

Het Mariabeeld en het collier zullen na de restauratie worden getoond in de kerk, waar het beschikbaar is voor eredienst en devotie. Bij het geheel zal een console met een begeleidende tekst komen te staan, waarop tevens een telefoonnummer vermeld wordt. Wanneer dit nummer gebeld wordt, krijgt men een audiotoelichting te horen over het beeld en het collier.