Restauratie Mobiel Erfgoed

Restauratie Mobiel Erfgoed is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan.

SS Furie gaat weer te water. Foto: Stichting Hollands Glorie

Voor wie

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed. De bijdrage kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

Waarvoor

Voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. 

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

Met Restauratie Mobiel Erfgoed wil het Mondriaan Fonds de kwaliteit van mobiel erfgoed versterken, het draagvlak vergroten en het op een duurzame wijze operationeel houden. Het betreft mobiel erfgoed dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden en is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Mobiel erfgoed met een bijzonder nationaal of regionaal belang.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, in Nederland in gebruik is geweest en/of in Nederland is geproduceerd.

 

Via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie kan een bijdrage worden aangevraagd voor het vergroten van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50% van de projectkosten.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Restauratie Mobiel Erfgoed.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan worden ingediend door Nederlandse stichtingen of Nederlandse musea zonder winstoogmerk die gericht zijn op behoud, instandhouding en tonen van mobiel erfgoed. Musea wier collectie wordt bekostigd in de Erfgoedwet komen niet in aanmerking.
  • Een aanvraag kan ook worden gedaan door een organisatie die meerdere mobiel erfgoedinstellingen vertegenwoordigt.
  • Het object is in Nederland in gebruik (geweest) en/of in Nederland geproduceerd.
    Indien de aanvraag een auto betreft, dient deze ouder dan 30 jaar te zijn; indien het een vliegtuig betreft, dient het ontwerp ouder dan 50 jaar en het toestel ouder dan 40 jaar te zijn. Betreft de aanvraag een trein, dan moet deze buiten dienst zijn en varend erfgoed dient ouder te zijn dan 50 jaar, vanaf het te water laten. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50% van de projectkosten.
  • Indien binnen een periode van 5 jaar na afronding van de restauratie het object wordt vervreemd, kan de toegekende subsidie (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.
  • Geen bijdrage kan worden aangevraagd voor aan de restauratie gelieerde kosten, zoals stalling, presentatie of exploitatie.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed.

Wanneer de bijdrage een samenwerking tussen 2 of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Bij het mobiel erfgoed is van groot belang dat de kennis die bij ervaren restauratoren aanwezig is, wordt overgedragen aan jongeren. Het samenwerken met het onderwijs en het bieden van leerlingwerkplekken bij restauraties is een pre. Daarnaast is het een pre als er bij de keuzes met betrekking tot restauratietechnieken- en materialen milieu-, energie- en klimaataspecten zijn meegewogen en als er voldoende aandacht is geschonken aan deze aspecten.

Eindoordeel

Een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan alleen worden toegekend als de commissie van het Mondriaan Fonds positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Rebecca Roskam

Tibisay Sankatsing Nava

senior projectmedewerker erfgoed Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1524