Oriëntatiereis

Ben je curator, kunstbeschouwer of beeldend kunstenaar met internationale ambities? Wil je meer inzicht in het internationale beeldende kunstveld? En je internationale netwerk verbreden? Misschien is de oriëntatiereis 2022 naar Spanje en Portugal iets voor jou.

Fabra i Coats – Art Factory, Barcelona

Voor wie

Curatoren/kunstbeschouwers en beeldende kunstenaars uit Nederland

Waarvoor

Om kennis op te doen, te netwerken en voor visieverbreding omtrent hedendaagse beeldende kunst in buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden.

Hoeveel

Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 750,- gevraagd.

Checklist

Check deze lijst zorgvuldig voor je aan je aanvraag begint.

Wie komt in aanmerking?

De Oriëntatiereis is bedoeld voor curatoren en beschouwers met een praktijk van minimaal 2 jaar en voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste 1 jaar. Bij de selectie wordt gestreefd naar een goede mix in leeftijd, achtergrond, gender en discipline. Houd rekening met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf.

Waarvoor?

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Helaas werden de reizen van afgelopen twee jaar door het coronavirus opgeschort. Gelukkig wordt er in 2022 weer een reis georganiseerd. Dit keer naar Spanje en Portugal.

De reis staat gepland voor zondag 9 tot en met zaterdag 21 oktober 2022 en gaat naar Spanje (Valencia, Barcelona, Madrid en Bilbao) en Portugal (Lissabon en Porto).

Het primaire doel van de reis is een overzicht te verschaffen van de hedendaagse beeldende kunst in het desbetreffende land, de belangrijkste actoren te introduceren en de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van uitwisseling.

Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen/kunstpodia, galeries, artist-in-residence plekken en ontmoetingen met kunstenaars, verzamelaars en lokale sleutelfiguren in de verschillende steden.

De reis wordt in samenwerking met de Danish Arts Agency, de Zwitserse Pro Helvetia en Het Belgische Kunstenpunt georganiseerd en er wordt nauw contact met de Nederlandse ambassade in Spanje en Portugal onderhouden.

Voorgaande oriëntatiereizen

Hoeveel?

In totaal nemen ongeveer 18 personen deel aan de reis, van wie 6 deelnemers uit Nederland, die door het Mondriaan Fonds worden geselecteerd: 4 curatoren en/of kunstbeschouwers en 2 kunstenaars.

Het fonds is hoofdfinancier van de reis voor de Nederlandse deelnemers. Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten en enkele gezamenlijke lunches en diners. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van €750,- gevraagd.

Hoe en wanneer aanvragen?

Beeldend kunstenaars en curatoren/beschouwers kunnen tot en met maandag 8 augustus 2022 vóór 17.00 uur CET een aanvraag indienen via de website. Hierbij vragen we om een CV en een motivatie. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Voor curatoren/beschouwers geldt dat je minimaal 2 jaar werkzaam bent.
  • Voor kunstenaars geldt dat je minimaal 1 jaar werkzaam bent als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel óf ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar hebt gevolgd en minimaal 1 jaar als professioneel kunstenaar werkzaam bent óf 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Voor zowel curatoren/beschouwers als kunstenaars geldt dat je artistiek actief en ingebed moet zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Tijdens de reis houd je een blog bij op orientationtrips.net met beschrijvingen van de bezochte locaties. Dit blog is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kennisbron. Het blog wordt over de hele wereld gebruikt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.
Blog bekijken

Beoordeling

De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en vervolgens beoordeeld door een adviescommissie. Voor de Oriëntatiereis wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd. Bij de selectie speelt naast de kwaliteit van het werk van de kunstenaar/curator/beschouwer de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. Geef in je motivatie aan:

  • op welke manier dit bezoek bijdraagt aan je praktijk en professionele/internationale ontwikkeling;
  • wat jij ter plaatse te bieden hebt in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
  • hoe je je opgedane kennis en netwerk kunt omzetten in concrete project(en) bij terugkomst.

Wegens het beoogde effect van de oriëntatiereis wordt er gekeken naar de samenstelling van de groep. De geselecteerden ontvangen voor eind augustus 2022 bericht over hun aanvraag. Klik hier voor de algemene voorwaarden en de FAQ over online aanvragen.

Algemene voorwaarden

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s of tekens heen waar een maximum is aangegeven.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload je cv met de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar, afhankelijk van de start van uw beroepspraktijk. Vermeld relevante activiteiten zoals tentoonstellingen, (film)producties, activiteiten, manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties. Maximaal aantal pagina’s 3.

Motivatie (max. 2 pagina’s)
Motiveer waarom het voor jou van meerwaarde is om deel te nemen aan de oriëntatiereis. Geef aan hoe dit bezoek kan bijdragen aan je praktijk en professionele/internationale ontwikkeling. Het is belangrijk dat je in je motivatie aangeeft wat jij ter plaatse kan bieden in de zin van expertise, uitwisseling en samenwerking en hoe je je opgedane kennis en netwerk kunt omzetten in concrete project(en) bij terugkomst. Maximaal aantal pagina’s 2.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload je cv met de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 2 tot 4 jaar. Vermeld relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties. Maximaal aantal pagina’s 3.

Motivatie (max. 2 pagina’s)
Motiveer waarom het voor jou van meerwaarde is om deel te nemen aan de oriëntatiereis. Geef aan hoe dit bezoek kan bijdragen aan je praktijk en professionele/internationale ontwikkeling. Het is belangrijk dat je in je motivatie aangeeft wat jij ter plaatse kan bieden in de zin van expertise, uitwisseling en samenwerking en hoe je je opgedane kennis en netwerk kunt omzetten in concrete project(en) bij terugkomst. Maximaal aantal pagina’s 2.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Haco de Ridder

senior projectmedewerker relaties buitenland Stuur een mailtje

Veysel Yuce