Nieuws Archief

Extra geld voor makers in coronasteunpakket 5

Het ministerie van OCW heeft voor makers extra geld beschikbaar gesteld binnen het coronasteunpakket 5. Door deze extra middelen kunnen de volgende makersregelingen  van het Mondriaan Fonds worden verruimd:

Kunstenaar Basis

Kunstenaar Start

Curator Beschouwer

Kunst Opdracht

Kunstenaar Project

Dit zijn doorlopende regelingen waarvoor het hele jaar kan worden aangevraagd. De verruiming van de middelen betekent dat er in 2022 meer aanvragen kunnen worden toegekend  binnen deze regelingen.  Zo kunnen meer makers hun praktijk voortzetten, ondanks de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

Ook voor musea en kunstpodia is een coronasteunregeling in de maak.

Eerder werd al bekend dat in het kader van het vijfde steunpakket ook in 2022 budget is vrijgemaakt voor de coronaondersteuning kunstenaarshonorarium. Aanvragen kan tot het budget van de regeling is uitgeput.  Met deze regeling wil het Mondriaan Fonds beeldende kunstinstellingen stimuleren de richtlijn kunstenaarshonoraria toe te passen. De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code voor een eerlijke beloning. De regeling kunstenaarshonorarium zou van 2017 tot 2020 aan te vragen zijn bij het Mondriaan Fonds. Als gevolg van de coronapandemie is de regeling opgenomen binnen de steunpakketten van het ministerie van OCW.

Deze regelingen zijn gebaseerd op de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van het ministerie van OCW.