Essays

Creativiteit en andere fundamentalismen

‘Creativiteit’ moet tegenwoordig. Niet alleen kunstenaars, ook bedrijfsleiders en beleidsvoerders worden tot creativiteit aangespoord. Zelfs gezinstherapeuten en conflictbemiddelaars worden aangezet om met meer creatieve oplossingen te komen. Creativiteit hoort tegenwoordig alleen maar in een positieve moraal thuis. Er wordt niets dan goeds van verwacht. Maar wat betekent het woordje nog wanneer zowat iedereen het verslijt? En waar komt deze honger naar creativiteit vandaan? Wijst die niet eerder op een sluipend verlies van werkelijke creativiteit?

 

Dit essay richt zich vooral op de maatschappelijke context van creativiteit. Gedurende een reis van acht dagen vertelt Pascal Gielen het maatschappelijke (her)scheppingsproces van de creativiteit.
Dit is het 7e deel in een serie essays die in opdracht van het Mondriaan Fonds zijn geschreven.

De Nederlandse editie is uitverkocht, de Engelse editie is te bestellen via Jap Sam Books.

Tekst: Pascal Gielen
Vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2013 / ISBN 978-90-76936-38-3 / €15