Essays

De handgezaagde ziel

De handgezaagde ziel is een essay van Cornel Bierens over de terugkeer van de ambachtelijkheid in de kunst. Bierens constateert dat er weer gouden tijden aanbreken voor de ambachtelijkheid. De terugkerende interesse voor oude technieken staat niet op zichzelf maar gaat samen met de omarming van nieuwe middelen als de 3D printer, waardoor het mogelijk is geworden om vrijwel alles zelf te maken. De digitale revolutie ontstijgt het virtuele stadium en stelt ons in staat om ook weer fysiek grip te krijgen op de dingen. Bierens analyseert hoe het ambacht wordt verlost van het stoffige imago dat het kreeg in de twintigste eeuw.

 

Hij onderzoekt aan de hand van de kunsttheorie de gespannen verhouding tussen het technisch kunnen van de kunstenaar en ‘de heiligverklaring van ideeën en theorieën’. Misschien is het verschil tussen idee en ambacht wel helemaal niet zo groot als we altijd denken. Misschien is het belangrijkste verschil wel tijd: hoe mooi kan het zijn als kunstenaars van ideeën uitgaan die ze in het werk zelf, puur door de duur van het maakproces, ook weer overstijgen.

Dit is het 8e deel in een serie essays die in opdracht van het Mondriaan Fonds zijn geschreven.

Tekst: Cornel Bierens
Vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2013 / ISBN 978-90-76936-36-9 / €15