Essays

Heimwee naar krijt – krijttekeningen in Vlaanderen en Rio de Janeiro

Het verhalend essay Heimwee naar krijt geeft een inkijk in het ontstaan van krijttekeningen die beeldend kunstenaar Bart Lodewijks maakte in Vlaanderen en Rio de Janeiro; op straat, muren, gevels van huizen en af en toe ook binnenskamers. Lodewijks vertelt over de interactie met bewoners, de sympathie en het vertrouwen, maar ook over de argwaan en de weerstand die zijn tekeningen oproepen. En passant schetst hij de impact van een half jaar werken in Brazilië met vrouw en twee jonge dochters. De verhalen leggen bloot wat zonder de krijttekeningen onzichtbaar was gebleven.

 

Dit is het 10e deel in een serie essays die in opdracht van het Mondriaan Fonds zijn geschreven.

Tekst: Bart Lodewijks
Vormgeving: Stout / Kramer, Rotterdam
2014 // ISBN 978-90-76936-41-3 / €15