Essays

Goede bedoelingen – over het beoordelen van ontmoetingskunst

Hoe kunnen we de kwaliteit van ontmoetingskunst beoordelen? Erik Hagoort gaat in Goede bedoelingen op zoek naar een antwoord. Hij sprak met markante vertegenwoordigers van ontmoetingskunst in Nederland en ging te rade bij filosofen. Hij laat zien dat het inschatten van goede bedoelingen de kunstbeschouwing kan verrijken, mits we bereid zijn om afstand te doen van de wil om het oordeel te vellen.

 

Dit essay is het eerste deel van de essayreeks van het Fonds BKVB (tegenwoordig Mondriaan Fonds).

tekst: Erik Hagoort
vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2005 / ISBN 90-76936-14-5 / 78 pagina´s / € 15