Essays

De waarde van de amateur

In De waarde van de amateur, het vierde deel van de essayreeks, beschouwt Jorinde Seijdel de opkomst van de amateur in de beeldende kunst. Zij analyseert dit als verschijnsel van de huidige samenleving en de digitale cultuur. Wat produceert de amateur dat hem zo aantrekkelijk maakt? Komt hij werkelijk aan de dominante orde van de professional? Of valt er voor de professional juist iets te halen bij de amateur? Vervuilt de amateur de professionele sfeer of injecteert hij die met frisse impulsen?

 

tekst: Jorinde Seijdel
vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2010 / ISBN 978-90-76936-23-9 /  67 pagina’s / € 15