Post-Propaganda

Uitgangspunt van het betoog van Jonas Staal is de diepgewortelde relatie tussen het kunstinstituut en de politiek, een relatie die door beide partijen ontkend wordt. Een centrale vraag in het essay is wat nu precies de politieke belangen zijn die bemoeienis met de kunsten voortbrengt, en, daaraan gekoppeld:  hoe functioneert de beeldende kunst vandaag de dag als propaganda-instrument van de politiek? Wat zijn de ideologische grondslagen die de hedendaagse kunst een gezicht moet geven? Post-Propaganda is het derde deel van de essayreeks van het voormalige Fonds BKVB.

tekst: Jonas Staal
vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2009 / ISBN 978-90-76936-21-5 / 109 pagina’s / € 15

Dit essay is ook verkrijgbaar in het Engels.

bestel