Publicatie

Heb je plannen om een bijzondere en vernieuwende publicatie over het werk van een levende beeldend kunstenaar uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken? Of een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk? Misschien is de bijdrage Publicatie iets voor jou. De bijdrage kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en uitgevers.

RAABJERG: Rune Peitersen over de transitie van een landschap

Voor wie

Beeldend kunstenaars en uitgevers.

Waarvoor

Voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage Publicatie wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met de bijdrage Publicatie wil het Mondriaan Fonds de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse beeldende kunst bevorderen onder een (inter)nationaal publiek, waardoor de talentontwikkeling van kunstenaars wordt gestimuleerd. Dit gebeurt in de vorm van bijdragen voor het realiseren van publicaties van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk, die door inhoud en/of vorm bijdragen aan de discussie over of aan het inzicht in de hedendaagse beeldende kunsten.

Waarvoor?

De bijdrage kan aangevraagd worden voor een publicatie die de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Ook kan worden aangevraagd voor een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Vernieuwing is een belangrijk kenmerk van de kunstpraktijk en daarmee ook van publicaties. Daarom draagt het Mondriaan Fonds ook bij aan publicaties, die op innovatieve wijze printing on demand, e-publishing of apps toepassen. Ook relevante technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot een publicatie worden binnen de bijdrage Publicatie ondersteund.

Hoeveel?

De hoogte van een bijdrage Publicatie wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% van de productiekosten. Als er sprake is van een innovatieve toepassing van printing on demand, e-publishing of apps, of van een andere technologische innovatie met betrekking tot de publicatie, dan bedraagt de maximale bijdrage 50%.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Publicatie kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

De bijdrage kan driemaal per jaar worden aangevraagd. De deadlines voor  het indienen van een aanvraag in 2023 zijn op 30 januari, 1 mei en 28 augustus. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur CET / 12.00 uur AST ingediend worden.

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze uitleg is gebaseerd op de Deelregeling Publicaties.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een bijdrage Publicatie kan worden verstrekt aan beeldend kunstenaars en uitgevers, zij kunnen deze gezamenlijk of individueel aanvragen.
  • De publicatie dient betrekking te hebben op een of meerdere kunstenaars die artistiek inhoudelijk actief en professioneel ingebed zijn in de beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • De kunstenaar op wie de publicatie betrekking heeft, moet minstens 4 jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal 1 jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • De bijdrage Publicatie kan niet worden aangevraagd en gebruikt tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Als bij een aanvraag een uitgever is betrokken, dan is een passend honorarium voor de kunstenaar(s) verplicht en kan als productiekosten in de begroting worden opgenomen. Het honorarium kan tot de productiekosten gerekend worden, maar moet door de uitgever worden betaald. De uitgever dient hierbij de richtlijn voor honoraria te volgen.
  • In het geval dat de publicatie niet in eigen beheer wordt uitgegeven, moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van een uitgever.
  • Als de uitgever aanvraagt moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van de kunstenaar.
  • Als de publicatie in eigen beheer wordt uitgegeven, kan de bijdrage een parttime tegemoetkoming in de kosten voor tijdsinvestering voor de kunstenaar omvatten. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • Een bijdrage Publicatie kan niet worden aangevraagd voor publicaties over een historisch onderwerp en/of een historische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek wordt beschouwd als autonoom kunstwerk. Hiervoor kan een Kunstenaar Project worden aangevraagd.
  • De bijdrage voor innovatieve toepassingen kan niet worden aangevraagd voor toepassingen die betrekking hebben op druktechnieken, boekbinden en/of het gebruik van alternatieve papiersoorten. Hiervoor kun je wel de bijdrage van 35% van de productiekosten aanvragen.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Publicatie.

Het Mondriaan Fonds hecht veel belang aan de manier waarop een publicatie onder de aandacht van een passend publiek wordt gebracht. Een realistisch en ambitieus distributie- en promotieplan is dan ook belangrijk. De adviescommissie beoordeelt of de publicatie een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk levert.

Wanneer de adviescommissie positief is over het artistiek functioneren van de kunstenaar, beoordeelt zij ook het plan en motivering voor de publicatie, en indien van toepassing of er sprake is van een technische innovatie. Een bijdrage Publicatie kan alleen toegekend worden als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Philip Romer

Kalender