Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Heb je een plan voor een project dat blijvend bijdraagt aan de kennis en bewustwording over het slavernijverleden? Ben je maker of beschouwer in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten of cross-overs tussen deze disciplines? Of ben je een bibliotheek, archief of organisatie in de bovengenoemde disciplines met als hoofdtaak het organiseren van publiekstoegankelijke presentaties? Misschien kun je dan een bijdrage aanvragen bij de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Aanvragen als individu

Voor individuen met een beroepspraktijk gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.

Checklist individu

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Aanvragen als organisatie

Voor archieven, bibliotheken en organisaties gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.

Checklist organisatie

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Let op! De vertaling van het aanvraagformulier naar Papiamentu en Papiamento volgt zo snel mogelijk. Scroll naar beneden voor de vertalingen van de checklists.

Lees hier de open oproep in het Engels, in het Papiamentu (pdf) of in het Papiamento (pdf)

Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 wordt extra aandacht besteed aan een belangrijk, pijnlijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis: het slavernijverleden. In het kader hiervan stelt de Rijksoverheid 2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten en initiatieven op het gebied van herdenken en vieren van de afschaffing en/of die een bijdrage leveren aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen ieder 1 miljoen euro om activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar te ondersteunen van zowel instellingen als individuen en kleine lokale initiatieven die gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius).

De focus van het Mondriaan Fonds ligt op projecten die kennis en bewustwording vergroten door de ontwikkeling van diverse soorten presentaties aan het publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan podcasts, tentoonstellingen, symposia of publicaties.

Bij de subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie ligt de focus op participatieve activiteiten waarbij de deelnemers actief betrokken zijn. Zie hier voor meer informatie.

Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie zullen het budget door middel van 2 Open Oproepen verdelen. De oproepen zijn tot stand gekomen in samenwerking met klankbordgroepleden afkomstig uit verschillende betrokken gemeenschappen.

Diverse gemeenschappen van nazaten van tot slaaf gemaakten, de oorspronkelijke bewoners en contractarbeiders, vormen onlosmakelijk onderdeel van deze geschiedenis. Dit zijn onder andere de oorspronkelijke bewoners van de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de 6 Caribische eilanden, Chinese, Javaanse en Hindostaanse contractarbeiders, alsook bijvoorbeeld Molukse, Ghanese en Zuid-Afrikaanse gemeenschappen. Centraal bij de activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar staan daarom de narratieven van deze van oorsprong niet-Europese gemeenschappen betrokken bij het slavernijverleden.

Wie komt in aanmerking

Een brede groep aanvragers gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten) kan bij het Mondriaan Fonds aanvragen. Het gaat om individuen met een beroepspraktijk in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen deze disciplines. Informatie voor individuen vind je hier.

Daarnaast kunnen archieven, bibliotheken en organisaties op het gebied van beeldende kunst, erfgoed, letteren, creatieve industrie, podiumkunsten, of cross-overs tussen de disciplines met een presentatiefunctie, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden aanvragen. Informatie voor organisaties vind je hier.

Een bijdrage aanvragen kan in het Nederlands of Engels. Het Mondriaan Fonds biedt een vertaalbijdrage voor aanvragers die in een andere taal schrijven, zodat zij hun aanvraag naar het Nederlands of Engels kunnen laten vertalen. Ga naar de FAQ bij de open oproep voor meer informatie.

Hoe en wanneer aanvragen

De deadline is op 24 april vóór 17.00 uur (CEST) / 11.00 uur (AST). De eerste ronde van deze open oproep is gesloten, de deadline hiervoor was op 16 januari 2023. Aanvragen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Je hebt hiervoor een account nodig. Als je nog geen account hebt, dan kan je dat hier aanvragen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Er zijn binnen de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2 typen aanvragers: individu en organisatie. Hieronder lees je per type aanvrager de daarbij behorende uitleg.

Nu aanvragen

Aanvragen als individu

Voor individuen gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius) met een beroepspraktijk in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen deze disciplines.

Waarvoor

De bijdrage kan gebruikt worden voor projecten en activiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden die de kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden blijvend vergroten. Er kan worden aangevraagd voor publiekstoegankelijke projecten die starten in en rondom het herdenkingsjaar dat loopt van 1 juli 2023 t/m 1 juli 2024.

Het gaat om de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen deze disciplines. De bijdrage kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

 • publiekstoegankelijke presentaties;
 • vervaardiging en presentatie van werk;
 • projecten die de relatie tussen historische plaatsen en gebieden en het slavernijverleden zichtbaar(der) maken;
 • symposia;
 • podcasts;
 • (kinder)boek;
 • theater- en dansproducties;
 • digitale toepassingen zoals games of apps;
 • relevante onderzoeksprojecten die uitmonden in een publiekstoegankelijke presentatie.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 95% van de variabele projectkosten. Er kan vanaf € 5.000 tot en met € 75.000 worden aangevraagd voor projecten.

Aanvragers kunnen een vaste bijdrage voor een werkperiode aanvragen, variërend van 1 tot maximaal 12  maanden. Het standaardbedrag is € 2.585 per maand. De looptijd van de bijdrage moet je aannemelijk maken in het werkplan.

Het is ook mogelijk om in plaats van een vaste bijdrage een flexibele bijdrage aan te vragen voor een periode van maximaal 12 maanden. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en de begroting.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage kan op 2 manieren:

 1. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem. Je vult het aanvraagformulier in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je geeft een schriftelijke inhoudelijke toelichting op het projectplan.
 2. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem en het plan wordt vervolgens mondeling toegelicht aan de commissie als onderdeel van de aanvraag. Je vult het aanvraagformulier in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je geeft een schriftelijke korte samenvatting van het plan. Je ontvangt een uitnodiging voor een online gesprek met de adviescommissie van maximaal 20 minuten, waarin je een mondelinge toelichting geeft op het plan.

Er zijn 2 deadlines: de deadline is op 24 april vóór 17.00 uur CEST / 11.00 uur AST. De eerste ronde van deze open oproep is gesloten, de deadline hiervoor was op 16 januari 2023.

Aanvragen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Je hebt hiervoor een account nodig. Als je nog geen account hebt, dan kan je dat hier aanvragen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Nu aanvragen

Procedure individu

 • Aanvragers dienen een aanvraag in via het online aanvraagsysteem; hier kan gekozen worden voor een Nederlandstalig of Engelstalig formulier. De aanvraag kan alleen in het Nederlands of Engels ingediend worden. Het Mondriaan Fonds biedt een vertaalbijdrage voor aanvragers die in een andere taal schrijven. Voor meer informatie, ga naar de FAQ bij deze open oproep
 • In het aanvraagformulier (Nederlands of Engels) kiest de aanvrager op welke manier de aanvraag ingediend wordt: schriftelijk (inclusief een schriftelijke omschrijving van het plan) of in een gecombineerde vorm (een korte schriftelijke omschrijving van het plan gecombineerd met een mondelinge toelichting van het plan aan de adviescommissie tijdens een online bijeenkomst).
 • Na het indienen van de aanvraag controleert het Mondriaan Fonds of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet compleet is, nemen medewerkers van het fondsbureau contact op. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid om binnen 5 werkdagen de aanvraag alsnog volledig te maken. Mocht de aanvraag hierna nog niet volledig zijn dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen.
 • Indien de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een bevestiging per e-mail.

Voorwaarden individu

 • Je hebt een beroepspraktijk in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen de disciplines.
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet je inhoudelijk actief en professioneel ingebed zijn in de betreffende discipline in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Je moet minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of een cross-overs tussen deze disciplines.
 • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij en louter educatieve projecten. Mogelijk komt het project in aanmerking voor een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
 • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.

Beoordeling

De ingediende aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage.

Een bijdrage Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. In deze afweging spelen de diversiteit aan projecten, regionale spreiding en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten een rol. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen bijdrage toegekend krijgt.

Checklist individu

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden.

Klik hier voor de vertaling in Papiamentu en hier voor de vertaling in Papiamento.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Aanvragen als organisatie

Voor archieven, bibliotheken en organisaties op het gebied van beeldende kunst, erfgoed, letteren, creatieve industrie, podiumkunsten, of cross-overs tussen de disciplines met een presentatiefunctie, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius).

Waarvoor

De bijdrage kan gebruikt worden voor projecten en activiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden die de kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden blijvend vergroten. Er kan worden aangevraagd voor publiekstoegankelijke projecten die starten in en rondom het herdenkingsjaar dat loopt van 1 juli 2023 t/m 1 juli 2024. Het is belangrijk dat in het project een perspectief van betrokken gemeenschappen wordt belicht en dat de gemeenschappen een leidende positie hebben in de ontwikkeling van het project.

Het gaat om de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen deze disciplines. De bijdrage kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

 • publiekstoegankelijke presentaties;
 • productie van werk door makers;
 • projecten die de relatie tussen historische plaatsen en gebieden en het slavernijverleden zichtbaar(der) maken zoals bijvoorbeeld wandel- of fietsroutes;
 • symposia;
 • podcasts;
 • (kinder)boek;
 • theater- en dansproducties;
 • digitale toepassingen zoals games of apps;
 • samenwerkingsprojecten die gericht zijn op kennisvergroting en uitmonden in een presentatie;
 • relevante onderzoeksprojecten die uitmonden in een publiekstoegankelijke presentatie.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 95% van de variabele projectkosten. Er kan vanaf € 5.000 tot en met € 75.000 worden aangevraagd voor projecten. Bij aanvragen tot € 10.000 is het mogelijk een mondelinge toelichting te geven op het plan.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage tot € 10.000 kan op 2 manieren:

 1. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem. Je vult het aanvraagformulier in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je geeft een schriftelijke inhoudelijke toelichting op het projectplan.
 2. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem en het plan wordt vervolgens mondeling toegelicht aan de commissie als onderdeel van de aanvraag. Je vult het aanvraagformulier in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je geeft een schriftelijke korte samenvatting van het plan. Je ontvangt een uitnodiging voor een online gesprek met de adviescommissie van maximaal 20 minuten, waarin je een mondelinge toelichting geeft op het plan.

Aanvragen voor een bijdrage vanaf € 10.000 tot en met € 75.000 kunnen enkel schriftelijk (zonder mondelinge toelichting) worden ingediend via het aanvraagsysteem.

Er zijn 2 deadlines: de deadline is op 24 april vóór 17.00 uur CEST / 11.00 uur AST. De eerste ronde van deze open oproep is gesloten, de deadline hiervoor was op 16 januari 2023.

Aanvragen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Je hebt hiervoor een account nodig. Als je nog geen account hebt, dan kan je dat hier aanvragen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Nu aanvragen

Procedure organisatie

 • Aanvragers dienen een aanvraag in via het online aanvraagsysteem; hier kan gekozen worden voor een Nederlandstalig of Engelstalig formulier. De aanvraag kan alleen in het Nederlands of Engels ingediend worden. Het Mondriaan Fonds biedt een vertaalbijdrage voor aanvragers die in een andere taal schrijven. Voor meer informatie, ga naar de FAQ bij deze open oproep.
 • In het aanvraagformulier (Nederlands of Engels) kiest de aanvrager voor projecten vanaf € 5.000 tot € 10.000 op welke manier de aanvraag ingediend wordt: schriftelijk (inclusief een schriftelijke omschrijving van het plan) of in een gecombineerde vorm met een korte schriftelijke omschrijving gecombineerd met een mondelinge toelichting van het plan aan de adviescommissie tijdens een online bijeenkomst.
 • Na het indienen van de aanvraag controleert het Mondriaan Fonds of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet compleet is, nemen medewerkers van het fondsbureau contact op. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid om binnen 5 werkdagen de aanvraag alsnog volledig te maken. Mocht de aanvraag hierna nog niet volledig zijn dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen.
 • Indien de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een bevestiging per e-mail.

Voorwaarden organisaties

 • Organisaties op het gebied van beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten, of cross-overs tussen de disciplines, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aanvragen.
 • Organisaties die niet primair een winstoogmerk hebben en als kernactiviteit het ontwikkelen van publiekstoegankelijke presentaties en/of activiteitenprogramma’s hebben, evenals archieven en bibliotheken, kunnen aanvragen.
 • Onderwijs- en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen.
 • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij, voor louter educatieve projecten, het (ver)bouwen of stichten van musea, restauraties, archeologische opgravingen, de aankoop van objecten of deelcollecties, voor vaste lasten en vaste exploitatie. Alleen voor variabele projectkosten kan worden aangevraagd.
 • Aan activiteiten die gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
 • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.
 • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beoordeling

De ingediende aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage.

Een bijdrage Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. In deze afweging spelen de diversiteit aan projecten, regionale spreiding en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten een rol. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen bijdrage toegekend krijgt.

Checklist organisatie

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden.

Klik hier voor de vertaling in Papiamentu en hier voor de vertaling in Papiamento.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Talitha van Ooyen

Lotte Hemelrijk