Koolhaas in Beijing

Anders dan kunstenaars opereren architecten per definitie vanuit het centrum van de samenleving. Als een van de weinige architecten toont Rem Koolhaas aan dat je vanuit dat midden toch een kritische distantie in acht kunt nemen. Is in zijn strategieën een hint gelegen voor kunstenaars om betekenisvolle kunst te scheppen in een wereld waarin betekenis geen enkele kans meer lijkt te hebben? Schrijver Edzard Mik bezocht het door het OMA ontworpen CCTV hoofdkantoor in Beijing en schreef een lyrisch ‘road-essay’ over Koolhaas, Beijing en kunstenaarschap in de 21ste eeuw. “Beeldenovervloed, betekenisarmoe, opschorting van identiteit en voortdurende verandering en aanpassing: het is niet alleen de conditie van het reizen maar ook de conditie waarin de moderniteit ons heeft gebracht.”

Lees hier een tekst van Kang Kai over Edzard Mik en ‘Koolhaas in Beijing’, een artikel dat op 3 augustus 2011 verscheen in China Reading Weekly.

tekst: Edzard Mik
fotografie: Jim Gourley
vormgeving: Stout/Kramer, Rotterdam
2010 /  ISBN 978-90-76936-26-0 /  €15
‘Koolhaas in Beijing’ is translated in English:
Architects, contrary to most artists, work by definition from the core of society. Rem Koolhaas is one of the few architects who demonstrates the ability to do so while maintaining a critical distance. Does his strategy contain a hint for artists on how to create significant art in a world where everything seems bound for insignificance? Writer Edzard Mik visited the CCTV building in Beijing, designed by Rem Koolhaas’s OMA, and wrote a lyrical ‘road essay’ about Koolhaas, Beijing and on being an artist in the twenty-first century. “Image overload, significance deficit, suspension of identity and nonstop transformation and adaptation: it is not only the condition of travel but also the condition into which modernity has delivered us”

Edzard Mik is a novelist and a regularly featured essayist on visual art, architecture and theater in the Dutch newspaper NRC Handelsblad and weekly magazine Vrij Nederland.

2010 / ISBN 978-90-76936-27-7 / €15 order the English translation at www.japsambooks.nl

 

bestel