Voucher Co-creatie

Werk je in een museum of bij een andere erfgoedinstelling met een publieks- en presentatiefunctie? Wil je door middel van co-creatie de betrokkenheid van het publiek stimuleren bij historische verhalen die horen bij het Koninkrijk der Nederlanden? Misschien biedt de Voucher Co-creatie uitkomst.

Voor wie

Musea en andere erfgoedinstellingen met een publieks- en presentatiefunctie gevestigd in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

Voor een co-creatietraject bij het ontwikkelen van een presentatie of activiteit over een of meerdere historische verhalen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel

Maximaal € 24.000 per project.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Musea en andere erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie gevestigd in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met de Voucher Co-creatie stimuleert het Mondriaan Fonds de ontwikkeling van presentaties en activiteiten door middel van co-creatie, waardoor de betrokkenheid van het publiek bij historische verhalen wordt versterkt. Het gaat om verhalen die horen bij de nationale geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor het co-creatietraject bij het ontwikkelen van presentaties en activiteiten om de betrokkenheid van het publiek bij historische verhalen te stimuleren. Het gaat om verhalen die horen bij de nationale geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. De presentaties of activiteiten komen tot stand door een gelijkwaardige samenwerking met betrokken gemeenschappen, waarbij er voor iedereen een gelijkwaardige invloed op zowel de inhoud, de resultaten als het proces is. Dit gedeeld zeggenschap zorgt voor meer draagvlak voor en meer kennis over de historische verhalen bij het publiek. De voucher kan alleen worden ingezet om de kosten te dekken voor het co-creatietraject, zoals het organiseren van bijeenkomsten, het vergoeden van de betrokken partijen en gemeenschappen en het inhuren van een projectleider, expert of vertrouwenspersoon.

Naast een Voucher Co-creatie kan voor overige projectkosten ook een bijdrage aangevraagd worden via de regelingen Kunst Erfgoed Presentatie, Erfgoed Innovatie, Kunst Opdracht, Collectiemobiliteit, Aankopen of Kunstenaarshonorarium; mits het project aan de voorwaarden van deze regelingen voldoet.

Hoeveel?

Maximaal € 24.000 per project. Voor de Vouchers Co-creatie is een totaalbudget beschikbaar van € 450.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar mits het budget toereikend is. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Aanvragen kun je vanaf 4 maanden tot 5 weken voor de aanvang van het plan indienen. We streven ernaar om de aanvraag binnen 5 weken te behandelen. In een enkel geval kan de behandeling langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een voucher kan worden aangevraagd door een museum of andere erfgoedinstelling zonder winstoogmerk en met een publieks- en presentatiefunctie. Ook archieven met een presentatiefunctie kunnen aanvragen. De instelling dient gevestigd te zijn in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om een co-creatietraject waarmee een presentatie of activiteit over een of meerdere historische verhalen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt ontwikkeld.
  • Uit de aanvraag blijkt dat het om een co-creatietraject gaat, waarbij een perspectief van betrokken gemeenschappen wordt belicht. Er moet sprake zijn van een gelijkwaardige samenwerking en zeggenschap op inhoud, resultaten en het proces.
  • De voucher kan alleen worden ingezet voor het dekken van de kosten van het co-creatietraject, zoals het organiseren van bijeenkomsten, het vergoeden van de betrokken partijen en gemeenschappen en het inhuren van een projectleider, expert of vertrouwenspersoon. Voor presentatiekosten kan niet worden aangevraagd.
  • In de begroting is een financiële vergoeding voor de betrokken gemeenschappen opgenomen.
  • Kosten van een vrijwilligersvergoeding komen in aanmerking.
  • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Kijk eventueel hier of je bij de regeling Kunstenaarshonorarium een tegemoetkoming in de kosten voor het kunstenaarshonorarium kunt aanvragen.
  • Instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  • Als het project gericht is op het verwerven of afstoten van collecties dan moet zoveel mogelijk de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden gevolgd en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wij vragen een bewijs van inschrijving in het museumregister. Indien de instelling niet in het Museumregister staat ingeschreven, vragen wij een door het bestuur ondertekende verklaring dat de instelling bij het afstoten van objecten het bepaalde in de Erfgoedwet en de LAMO volgt. Hiervoor moet deze pdf worden gedownload en worden ondertekend. Voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk is een alternatieve verklaring met betrekking tot het afstoten van collecties beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een van de contactpersonen van deze voucher.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt gecontroleerd op volledigheid. Voor de Voucher Co-creatie wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd.

Beoordeling fondsbureau

Heb je in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor de Voucher Co-creatie een toekenning ontvangen voor een aanvraag bij een van de hieronder genoemde instellingsregelingen* van het Mondriaan Fonds? Dan wordt door fondsmedewerkers beoordeeld of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kan de aanvraag worden toegekend, mits het budget niet is uitgeput.

Beoordeling adviescommissie

Is dit je eerste aanvraag bij het Mondriaan Fonds, of heb je in de afgelopen 3 jaar geen toekenning ontvangen voor een aanvraag bij een van de hieronder genoemde instellingsregelingen* van het Mondriaan Fonds? Dan wordt je aanvraag getoetst aan de voorwaarden en voorgelegd aan de commissie Voucher Co-creatie.

Deze adviescommissie beoordeelt of de rol van de instelling van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een Voucher Co-creatie kan alleen worden toegekend als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als de commissie positief adviseert, mits het budget niet is uitgeput.

Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen kunnen honoreren. Het fondsbureau zal de positief beoordeelde aanvragen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is ontvangen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

*Let op, het gaat om de volgende instellingsregelingen: Aankopen, Beschermd Cultuurgoed, Collectiemobiliteit, Erfgoed Innovatie, Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen, Kunst Erfgoed Presentatie, Restauratie Mobiel Erfgoed, Collectieprogramma’s, Herdenking Slavernijverleden, Kunst Erfgoed Presentatie Cariben, Erfgoed Starters, Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden, Erfgoedvrijwilligers.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lotte Hemelrijk

Tibisay Sankatsing Nava

senior projectmedewerker erfgoed Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1524

Rebecca Roskam