Hieronder vind je een overzicht van regelingen van de beleidsplanperiode 2017-2020:

Talentontwikkeling:
Werkbijdrage Jong Talent
Werkbijdrage Bewezen Talent
Projectinvestering Kunstenaar (ook in tijden van Corona)
Projectinvestering Bemiddelaar (ook in tijden van Corona)
Gastateliers
Open Oproep Kunstenaars met een vluchtelingverleden

Vitale collectie Nederland:
Incidentele Aankopen
Collectieprogramma’s
Collectiemobiliteit
Beschermd Cultuurgoed

Stimuleren markt:
Kunstbeurzen
Kunstboekenbeurzen
KunstKoopregeling

Samenwerken:
Samenwerking Musea
Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
De Verbeelding

Opdrachten:
Opdrachtgeverschap

Presenteren en programmeren:
Projectinvestering Instellingen
Bijdrage Tijdschriften
Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Bijdrage Programma’s Kunstpodia
Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Publicaties
Mobiel Erfgoed
Restauratie Mobiel Erfgoed
Herdenking Slavernijverleden

Internationale presentaties:
Presentatie Buitenland
Voucher Internationaal
Open Oproep Verkenningsreis Marokko

75 jaar vrijheid:
Open Oproepen 75 jaar vrijheid

Open Oproepen:
Open Oproep Beladen Geschiedenis
Open Oproep Digitaal Erfgoed
Open Oproep On Campus (Academie Minerva en TU/e innovation Space)
Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten
Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal
Open Oproep Erfgoedvrijwilligers
Open Oproep Beurs Erfgoedtalent

Extra maatregelen n.a.v. covid-19:
Projectinvestering Kunstenaar (ook in tijden van Corona)
Projectinvestering Bemiddelaar (ook in tijden van Corona)
Verantwoording Compensatieregeling Coronacrisis Musea
Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers
Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers
Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers
Compensatieregeling standhuur Nederlandse Kunstbeurzen
Extra ondersteuning presentatie-instellingen
Extra ondersteuning kunstinitiatieven